Temná hmota je záhadná látka, která tvoří asi 27 % hmoty vesmíru. Neinteraguje se světlem, takže je pro teleskopy neviditelná. Vědci však vědí, že temná hmota existuje, protože má gravitační účinky na viditelnou hmotu.

V poslední době vědci zkoumají vliv temné hmoty na galaxie. Zjistili, že mračna temné hmoty mohou způsobovat vysávání plynu ze vzdálených galaxií, čímž brání tvorbě hvězd, a nakonec vedou k zániku galaxií.

Co je to galaktické škrcení

Tento proces je známý jako "škrcení". Když je plyn z galaxie odstraněn, nemůže se v ní tvořit nová hvězda a stávající hvězdy nakonec zaniknou. Galaxie se stává "červenou a mrtvou" strukturou, zbavenou aktivity tvorby hvězd, která je charakteristická pro zdravé galaxie.

Na tyto úžasné záběry ze „škrcení galaxií“ se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

"Stejný proces funguje v mnohem menších skupinách jen několika galaxií dohromady s mnohem menším množstvím temné hmoty," říká astrolog Toby Brown, hlavní autor studie. "Většina galaxií ve vesmíru žije v těchto skupinách o dvou až sto galaxiích."

Je to tragický příběh, ale může to být i horší: některé galaxie se udusí v chladném vesmíru k smrti.

Škrcení změnou dráhy hvězd

Nedávná studie publikovaná v časopise Astrophysical Journal zjistila, že mračna temné hmoty mohou způsobit zaškrcení tím, že změní dráhy hvězd v galaxii. Jak se hvězdy přibližují ke středu galaxie, působí na ně temná hmota silnějšími gravitačními silami. To může způsobit, že hvězdy budou zbaveny plynu, což zabrání vzniku nových hvězd.

Vliv temné hmoty na galaxie však stále není zcela objasněn. Někteří vědci se domnívají, že mračna temné hmoty mohou být také zodpovědná za vznik nových galaxií tím, že přitahují plyn a další hmotu a vytvářejí nové struktury. Mračna temné hmoty tak mají významný gravitační vliv na viditelnou hmotu, což způsobuje, že se z galaxií vytrácí plyn, brání vzniku nových hvězd a v konečném důsledku vede ke smrti galaxie.

Bez ohledu na to, zda temná hmota galaxie vytváří nebo ničí, je zřejmé, že hraje zásadní roli ve vývoji vesmíru. Jak poznamenává doktor Martin Sparre, kosmolog z Kodaňské univerzity: "Bez temné hmoty bychom neměli krásné struktury, které ve vesmíru vidíme, ale zároveň může být zodpovědná i za destrukci těchto struktur."

Vznik nových galaxií?

Ačkoli vliv temné hmoty na galaxie není dosud zcela objasněn, nedávný výzkum ukázal, že mračna temné hmoty mohou být také zodpovědná za vznik nových galaxií. Vědci se domnívají, že mračna temné hmoty přitahují plyn a další hmotu a vytvářejí nové struktury.

Objev oblaků temné hmoty a jejich vlivu na galaxie otevřel nové cesty výzkumu v astrofyzice. Úloha temné hmoty ve vývoji vesmíru je předmětem pokračujícího výzkumu a vědci se snaží lépe pochopit mechanismy, kterými temná hmota ovlivňuje galaxie.

Nepřímé studium temné hmoty

Jedním z problémů při studiu temné hmoty je, že neinteraguje se světlem, což znemožňuje její přímé pozorování. Vědcům se však podařilo studovat temnou hmotu nepřímo, a to pozorováním jejích gravitačních účinků na viditelnou hmotu.

Jednou ze slibných technik studia temné hmoty je využití gravitační čočky, která vzniká, když gravitace masivního objektu, například galaxie, ohýbá světlo objektů, které se nacházejí za ním. Studiem zkreslení světla mohou vědci určit hmotnost a rozložení objektu, který čočkování způsobuje, což může poskytnout informace o rozložení temné hmoty.

Další oblastí výzkumu je snaha identifikovat částice, které tvoří temnou hmotu. Přestože temná hmota nebyla přímo pozorována, vědci navrhli různé částice, které by mohly temnou hmotu potenciálně tvořit. Jedním z hlavních kandidátů je WIMP (Weakly Interacting Massive Particle), ale dosud nebyl nalezen žádný přímý důkaz o jeho existenci.

Temná hmota je lepidlo

Navzdory problémům spojeným se studiem temné hmoty vědci dosahují pokroku v pochopení této záhadné látky a její role ve vývoji vesmíru. Doktor Ben Moore, kosmolog z Curyšské univerzity, poznamenává: "Temná hmota je lepidlo, které drží galaxie pohromadě. Bez ní by vesmír vypadal úplně jinak."

Studium temné hmoty je fascinující a stále probíhající oblastí výzkumu v astrofyzice. Objev mraků temné hmoty a jejich vlivu na galaxie otevřel nové možnosti výzkumu role temné hmoty ve vývoji vesmíru. Přestože o temné hmotě stále mnoho nevíme, vědci dělají pokroky v pochopení této záhadné látky a její zásadní role ve vesmíru.

Zdroje: gizmodo.com, www.smithsonianmag.com