Během křížových výprav bojovali templáři za Boha, zlato a slávu. A všechno z toho získali. Od té doby se stal jimi nashromážděný poklad jedním z nejhledanějších pokladů světa.

Bájný poklad templářů se stal od náhlého zániku řádu na počátku roku 1300 předmětem legend. Nyní je však možné, že cesta k pokladu dostala jasnější obrysy. Ty se snaží dokreslit americký archeolog a moderátor dokumentárního seriálu National Geographic nazvaného Ztracená města, doktor Albert Lin. Lin pak se svým týmem využil technologii detekce světla a měření vzdálenosti známou jako LiDAR, aby zjistil, zda je v podzemní síti pod městem Acre pověstný poklad ukryt.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Cesta k pokladu

Doktor Lin se skutečně domnívá, že našel možné místo posledního umístění pokladu. Templáři byli známi tím, že pod ulicemi budovali skryté podzemní sítě tunelů, jimiž tajně dopravovali zlato do koruny akreské pevnosti, její věže s pokladem.

Nádherná pevnost Acre je dodnes zachována v plné kráse, a právě zde byly objeveny ony 800 let staré tunely. Linův tým naskenoval oblast v přístavu Akko, kde před 800 lety stálo sídlo templářských rytířů.

Metoda LiDAR umožňuje výzkumníkům odhalit skryté artefakty pod zemským povrchem pomocí leteckého skenování a následně z nich vytvořit přesné 3D mapy. Ukázalo se, že technologie LiDAR výrazně zlepšuje metody průzkumu skrytých artefaktů, aniž by archeologové museli provádět vykopávky. Pokud se tato metodika spojí s již odhalenými historickými památkami po templářském řádu, který byl rozpuštěn papežem Klementem V. v roce 1312, mohli bychom mít konečně stopu.

Kde templáři poklad ukryli?

„Někde v současném městě Akko leží jejich velitelské centrum a možná i jejich poklad,“ tvrdí Lin a i vědci se domnívají, že tyto tunely mohly spojovat templářskou pevnost s městským přístavem a umožňovat templářům bezpečný převoz pokladů do jejich věže. Do města Akko se templáři přemístili asi 100 let poté, co v roce 1187 ztratili své sídlo v Jeruzalémě. O to je připravil muslimský vládce Saladin, zakladatel egyptské dynastie Ajjúbovců.

Po pádu Jeruzaléma vyzval papež Řehoř VIII. tři evropské křesťanské panovníky Francie, Německa a Anglie k další křížové výpravě s cílem dobýt zpět Svatou zemi. První velká bitva tohoto tažení se odehrála u Akkonu na jeruzalémském pobřeží. I když byla třetí křížová výprava neúspěšná, vyústila v dohodu, která křesťanským poutníkům umožnila bezpečný průchod do Svaté země. Je proto možné, že by se zde poklad skutečně mohl nalézat, tvrdí Lin.

Dosud však vědci nenašli žádné důkazy, které by existenci zlata patřícího templářům ve městě Akko potvrdily. Ani technologie LiDAR tedy nevnesla do problému světlo, a proto zde ani nebyly zahájeny vykopávky. Lin však přesto doufá v budoucí úspěch. Jak uvedl, věří, "že tito bojovní mniši jsou opředeni legendami, stejně jako jejich zlato. Je to věc dětských snů. Přišel jsem je najít".

Zda se dětský sen Linovi splní, uvidíme.

Zdroje:

www.ancientpages.com, allthatsinteresting.com