Proč templářský bratr Thomas Totty v dubnu 1310 uprchl z hradu Lincoln? Bylo to proto, že znal nějaké strašlivé tajemství o templářích, které nemohl prozradit? Téměř 15 měsíců po svém útěku se Thomas sám přihlásil církevním představitelům v Londýně a obvinil své vyšetřovatele v Lincolnu ze zastrašování. Opat Dieudonné z Lagny, který byl inkvizitorem, přísahal s rukou na srdci na Boží slovo, že Tomáše donutí k přiznání.

Jak strašné byly výslechy templářských rytířů?

Historie templářů byla proslulá. Bránili křesťanství proti islámu ve Svaté zemi i ve Španělsku a chránili poutníky na cestě do Jeruzaléma a na další svatá místa. Po definitivním zničení "křižáckého" Jeruzalémského království v roce 1291 však templáři ztratili svou hlavní funkci. Snažili se zorganizovat novou křížovou výpravu na východ, když byli v říjnu 1307 ve Francii zatčeni pro kacířství, obviněni z popírání toho, že Ježíš je Bůh, z plivání na krucifix, z nevěření v církevní svátosti, z uctívání kočky a modly se třemi tvářemi a ze sodomie.

Templáři ve Francii se díky mučení nakonec k mnoha obviněním přiznali. Papež Klement V. se pokusil proces zastavit. Byl však přelstěn francouzským králem Filipem IV. Ten trval na tom, že když se templáři přiznali, jednoznačně musí být vinni.

Ti z nich, kteří tvrdili, že byli mučením donuceni k nepravdivým výpovědím, pak byli upáleni na hranici jako kacíři.

Inkvizice pro ně připravila specialitu

Na 16. února 1310 svolali do Londýna církevní koncil, který měl projednat osud templářů.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Brzy se ukázalo, že byli příliš optimističtí. Templáři v Londýně všechna obvinění z kacířství odmítli.

V Anglii se inkvizitoři tedy pokusili o nový postup. Při prvních výsleších v Londýně se ukázalo, že někteří templáři nechápou rozdíl mezi hříchem proti Bohu a porušením vlastních řádových předpisů. Templáře totiž mohl zprostit hříchu za porušení předpisů pouze kněz, velmistr nebo vysoký představitel řádu.

Inkvizitoři vymysleli nový soubor otázek, aby upozornili na nevědomost templářů. Když dorazili do Lincolnu, koncem března 1310, tedy se čtyřměsíčním zpožděním, zjistili stejný zmatek jako v Londýně.

Ještě výraznější nejistota panovala mezi bratry v Yorku, kde výslechy začaly koncem dubna. Jediný templářský kněz v Yorkshiru, Ralph z Rustonu, prohlásil, že: "Stejně jako může opat zprostit viny osoby svého kláštera, může i mistr zprostit viny osoby svého kláštera." Mýlil se. Opat totiž nemohl rozhřešovat hříchy, protože byl knězem. Templářský mistr však knězem nebyl. To byl pro inkvizitory jistý pokrok, ale k barvitým obviněním z rouhání a uctívání to mělo beztak daleko.

Když do koncilu zbývalo pouhých šest měsíců a inkvizitoři stále neměli proti templářům na britských ostrovech žádné pádné důkazy, rozhodli se pro jiný postup. Opětovné mučení. Tuto specialitu tak zvolili, aby získali potřebné důkazy. Pouhá tři přiznání pak stačila k tomu, aby byl proces ukončen a došlo k rozpuštění templářského řádu.

Zdroje:

twojahistoria.pl

www.medievalists.net

www.jstor.org