Tepelný stín, nejhorší vědecký experiment dějin. Video ukazuje, co může potkat živou bytost

Jarouš M Komořanský | 11. 2. 2023

Tepelný stín je jev, při kterém překážka brání toku tepla a blokuje jeho přístup do oblasti za překážkou. To může mít za následek lokální snížení teploty, což vytváří efekt "stínu". Koncept tepelného stínu byl dokazován jedním z nejhorších experimentů v dějinách. Atomovou bombou.

historyofyesterday.com, www.sciencefocus.com

Abyste dokázali určité teorie, musíte od určité doby předvést experiment. Ideálně takový, aby byl jednoduchý na pochopení. Pojem ionizující záření, stejně jako slovo záření, bylo až do poloviny 20. století zcela neznámé, stejně jako pojem tepelný stín.

Na video, které jej ukazuje až děsivě jasně, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Na prvním snímku zde vidíte dva stíny. První z nich je skutečný stín ve smyslu, jak jej známe, druhý je tepelný stín. K přenosu tepla zářením dochází rychlostí světla. Tepelný stín proces narušuje, protože člověk brání pohlcování slunečního tepla stěnou. Stěna za stínem se však ochlazuje. Když člověk odchází, jeho stín ho nenásleduje, ale na místě zůstane! No, není to děsivé?

Co je tepelný stín?

K jevu tepelného stínu může docházet v různých prostředích, například v budově, kde sluneční paprsky blokuje vedle stojící vyšší budova, nebo ve venkovních prostorách, kde sluneční paprsky blokují stromy nebo jiná vegetace. Koncept tepelného stínu je tedy velmi důležitý v oborech, jako je architektura a urbanismus, kde se zohledňuje při navrhování budov a městských prostor, aby se zajistil dostatečný přísun slunečního světla a větrání.

Na téma tepelného stínu však byly provedeny i jiné experimenty a napsány studie. Ty se věnují pozorování změn teploty v určité oblasti v důsledku překážky, která blokuje sluneční paprsky, nebo mohou využívat počítačové simulace k modelování a předpovídání účinků tepelného stínu v daném prostředí. Jenže jeden z experimentů, který měl přiblížit tepelný stín, se stal i jedním z nejhorších v dějinách.

Výbuch v Hirošimě byl děsný, ale záření bylo skutečnou smrtící hrozbou

Koncept tepelného stínu se totiž dostal do hlavního proudu až s vytvořením atomových bomb. Samotná myšlenka atomových bomb totiž spočívá v uvolnění obrovského množství energie v extrémně krátkém časovém úseku. To je i podstatou tak zvaného štěpení. Ke štěpení dochází, když se neutron srazí s jádrem těžkého atomu. Tím je plutonium nebo uran.

Video: Co by se stalo, kdybyste byli 10, 20 nebo 100 km od výbuchu atomovky
Magazín

Video: Co by se stalo, kdybyste byli 10, 20 nebo 100 km od výbuchu atomovky

Energie se šíří ve formě různých vlnových délek. Přenos tepla zářením se uskutečňuje pomocí elektromagnetických vln. Některé z nich obsahují energii, kterou naše oči vnímají jako barvy. Zejména gama záření je pro lidský organismus škodlivé. Může pronikat skrz oblečení a kůži, čímž nepřímo ničí tkáně a DNA.

V době studené války byl proveden nejhorší experiment v historii. Dvě největší mocnosti soutěžily o to, kdo vyvine silnější jadernou zbraň. Vědci chtěli jakkoli ukázat sílu záření, které už svět znal kvůli ničivé katastrofě v Hirošimě a Nagasaki. Všichni věděli, co bomba způsobila, ale málokdo si uvědomoval, že uvolněné záření je mnohem smrtelnější než samotný výbuch.

V týmu, co svrhl bombu na Hirošimu, byl Čech. Co bylo dál s barvoslepým vojákem
Magazín

V týmu, co svrhl bombu na Hirošimu, byl Čech. Co bylo dál s barvoslepým vojákem

Jak tepelný stín vzniká

Teplo vznikající při procesu fúze je tak intenzivní, že vámi projde. To je i důvodem toho, že existují tzv. stíny Hirošimy. Od místa exploze se po ní silné světlo a teplo šířilo dál, takže předměty a lidé v její dráze pohlcovali světlo a energii a zároveň stínili předměty za nimi. Jako demonstrace byl proveden experiment, kdy člověk stojí před intenzivním přírodním teplem a je zaznamenán termokamerou. Během pár sekund se za ním vytvoří tepelný stín, jak ukázalo video výše.

Tagy experiment Hirošima jaderná zbraň Nagasaki studená válka teplo záření