Arktida má v mnoho vážných problémů a arktický mořský led je ohrožen táním ledu na svých okrajích, a navíc se mění chemické složení jeho vody, jak nedávno oznámili vědci z Aljašské univerzity ve Fairbanksu. Ale to není vše. Podle nejnovějších zjištění se pod Arktidou skrývá rovněž nebezpečný ohřátý oceán. Pánev v Severním ledovém oceánu se rozkládá na severu Aljašky a v části Yukonu a Severozápadních teritorií.

O novém objevu pojednává toto video:

Zdroj: Youtube

Teplo pod arktickým ledem

Jak zjistili vědci z Yaleovy univerzity, hluboko do nitra Arktidy pronikla teplejší voda, která vznikla stovky kilometrů daleko. Tato vysoká teplota pod ledem zde vytváří jakýsi „sklad" tepla. Byť je teplo uvězněno pod povrchem, je velmi nebezpečné, protože v sobě skrývá potenciál roztavit celou mořskou ledovou pokrývku v regionu. Stalo by se tak v případě, že by uniklo na povrch.

V souvislosti s tímto odkrytým rezervoárem tepla dochází v horní části oceánu v Kanadské pánvi za posledních 30 let k dvojnásobnému nárůstu obsahu tepla.

Jak vědci zjistili, ač jsou jeho zdroje vzdálené, ovlivňují arktický permafrost. Teplá voda přichází z okrajů pánve, z míst, jako je severní Čukotské moře, kde každé léto taje a ustupuje mořský led. Díky tomu je spousta otevřené vody vystavena přímému působení slunečních paprsků a k tomu vody stovky kilometrů jižněji neblaze ovlivňují množství mořského ledu. Ač by mohl pomoci arktický vítr, ten naopak žene teplejší vodu na sever, ale právě pod povrchové vody, čímž se teplo ještě více kumuluje. Voda na okrajích pánve se tak otepluje a následně je vlivem pravotočivých větrů zatlačována hluboko pod povrchové vrstvy a do nitra Severního ledového oceánu.

Mořského ledu ubývá

Profesorka geologie a geofyziky na Yaleově univerzitě, Mary-Louise Timmermansová, tvrdí, že teplá vrstva nepředstavuje bezprostřední hrozbu pro mořský led nad hladinou, ale přitom dodává: "Dokumentujeme nápadné oteplování oceánu v jedné z hlavních pánví vnitřního Severního ledového oceánu, v Kanadské pánvi. To znamená, že účinky úbytku mořského ledu se neomezují pouze na samotné oblasti bez ledu, ale vedou také ke zvýšené akumulaci tepla ve vnitrozemí Severního ledového oceánu, která může mít klimatické účinky i po skončení letní sezóny."

Podle profesorky je teplá voda pod arktickým ledem jakousi tikající časovanou bombou, i když je teplo v současné době zadržováno pod povrchovou vrstvou.

Kapsa teplé vody 50 metrů pod Kanadskou pánví by v případě uvolnění mohla způsobit výrazné tání ledu. Pokud by se navíc přemístila k povrchu, bylo by v ní dost tepla na to, aby zcela rozmrazila mořský ledový příkrov, který tuto oblast celoročně pokrývá.

Více informací naleznete i v tomto videu s téměř 2 miliony zhlédnutími:

Zdroj: Youtube

Teplo zůstává na místě

Zatímco ostatní oceány mají většinou v hlubších vrstvách nižší teplotu, Arktida má teplejší podpovrchové vrstvy. Trvalý nárůst teploty v této teplé vrstvě byl však překvapením, uvedl i spoluautor studie John Toole.

V již zmíněné pánvi Severního ledového oceánu teplá voda, která obvykle plave, protože je lehčí než studená, neplave. Je totiž izolovaná a díky slanosti je dostatečně těžká, aby se potopila, proto se chladnější a čerstvější voda nachází v blízkosti mořského ledu.

I malé množství šíření tepla směrem vzhůru však může mít důležitý účinek: Mírné oteplení horní vrstvy, které by mohlo zpomalit každoroční zamrzání.

Zdroje:

www.messagetoeagle.com, www.cbc.ca