Málo používané výrazy

Některá slova jsou nám blízká a snadno si poradíme s jejich "cizím" významem. Pak ale existují slova, u kterých vůbec netušíme, co přesně znamenají. Jsou to slova převzatá z cizích jazyků nebo slova z dob dávno minulých. 

Právě ta nám ukazují bohatost a krásu českého jazyka. U některých z nich význam skutečně jasný být nemusí. Čeština je jedním z těch jazyků, který vzbuzuje zájem lingvistů i jazykových nadšenců z celého světa. 

Je to jazyk plný nuancí, tvarosloví a gramatických pravidel, což činí jeho studium a ovládání náročným úkolem pro cizince i rodilé mluvčí. Složitost českého jazyka spočívá v jeho bohatství a zároveň v některých jazykových nástrahách.

Jak dobře je znáte?

Kromě zmíněných - málo používaných - slov, mezi které řadíme např. slova kakofonie nebo fištrón,  je čeština složitá díky systému skloňování a časování. Čeština rozlišuje sedm pádů a má tři základní časy.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Laicky řečeno to znamená, že slova a slovesa se mění podle kontextu, role věty a gramatických pravidel. Skloňování podstatných jmen a časování sloves vyžaduje pozornost k detailům a systematické učení.

Další složitostí českého jazyka je existence různých dialektů a regionálních výrazů. V různých částech České republiky se tedy mohou vyskytovat odlišnosti ve výslovnosti, slovní zásobě a gramatice. To může ztížit komunikaci mezi lidmi z různých částí země a rozhodně to češtinu činí složitou zejména pro cizince.

Celkově řečeno, složitost českého jazyka spočívá v jeho rozmanitosti, což může být jak výzvou, tak i zdrojem komplikací plně ji ovládnout. Přesto se česky může naučit každý, kdo tomu věnuje dostatek času a pozornosti. 

Vědomostní test málo používaných výrazů: Víte, co je kakofonie nebo konventikl?

Zdroje: prirucka.ujc.cas.cz, www.nechybujte.cz, cs.wikipedia.org