Jste mimořádní? 

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou způsobem, jak zbystřit své smysly a naučit se lépe a hlavně rychleji přemýšlet. 

Pravidelným řešením hádanek a hlavolamů navíc zlepšujete kognitivní schopnosti, učíte se vnímat všechny potřebné detaily a soustředit naplno svou koncentraci. To jsou vlastnosti, které se vám budou hodit kdekoliv v životě.

Nevěříte? Pak si to ihned vyzkoušejte na našem testu postřehu. Přinášíme vám jednoduchý obrázek, na kterém je v překážkovém bludišti vyznačených 5 mužů. 

Ti jsou označení pod písmeny A, B, C, D, a E. Každý z těchto mužů se nachází v nějaké poloze, nebo vykonává nějakou činnost. Například muž A je otočený doleva, tj. zády k celé překážkové dráze a hledí kamsi do zdi. Muž označený písmenem B hledí doprava a vypadá to, že někam kráčí. 

Muž s označením C leží na zádech pod jedním koncem kladky, na jejímž druhém konci se nachází obrovská kamenná koule. Muž D je uvězněný kdesi v propasti a pravděpodobně přemýšlí, jak se dostat ven. No a nakonec tu máme také muže s označením E, který se právě chystá odstrčit kámen ve tvaru půlměsíce odněkud z kopce. 

Kdo zemře první?

A právě v mužích zobrazených na našem obrázku je ukrytý velký otazník. V něm je výzva, která čeká na vaše odhalení. Je potřeba, abyste zjistili, který z těchto mužů zemře na překážkové dráze jako první? Zvládnete to? 

Najdete 3 rozdíly?

Zdroj: Youtube

Logické hádanky a testy postřehu rozhodně nepatří k nejjednodušším. Žádají si bystrou mysl, ale také zapojení logiky a zdravý selský rozum. Celý proces ztěžuje fakt, že na vyřešení testu máte omezený čas. Pouhých 8 vteřin. 

Jen tak máte šanci se dopracovat ke zdárnému závěru. V naší a jí podobných hádankách se v zobrazených objektech vždy nachází nějaká souvislost. Na vás pak je tuto souvislost objevit a za její pomoci zjistit výsledek. 

Pokud jste rozhodnutí si i přes jistou obtížnost náš test postřehu vyzkoušet, pak na nic nečekejte a pusťte se do toho. Připravte si všechny své smysly, abyste náš test úspěšně pokořili. Je zapotřebí nevynechat jakoukoliv maličkost, která vás může zavést ke kýženému cíli.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek po 8 vteřinách zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste muže, který zemře jako první, objevili, pak vám patří veliká gratulace. Jste mimořádně chytrý člověk, kterému neunikne žádná maličkost. 

V případě, že stále nevíte, který z mužů zemře jako první, nezoufejte. Rádi vám ho ukážeme. Je jím muž s označením D, kterého zavalí kámen spuštěný ze svahu od muže s označením E. Tak co, už je vám to jasné? 

Zdroje: www.jagranjosh.com, timesofindia.indiatimes.com, themindsjournal.com