Test postřehu

Hádanky a hlavolamy a jiná mentální cvičení jsou víc než zábavnou kratochvílí. Představují způsob, jak si udržet vitalitu mozku po dlouhá léta dopředu a preventivně bojovat proti degenerativním onemocněním typu demence a Alzheimerovy choroby. 

Právě Amzheimerova choroba je nejčastějším typem demence. U pacienta s Alzheimerovou chrobou dochází k poklesu různých funkcí mozku, zhoršuje se i celková kvalita jeho života. 

Mezi části mozku, které Alzheimerova choroba postihuje, patří paměť, myšlení, jazyk, plánování a samozřejmě sama osobnost postiženého člověka. 

Alzheimerova choroba tvoří až 60 % všech případů demence. Mezi další typy demence, se kterými se můžeme setkat a které ohrožují světovou populaci, patří frontotemporální demence, vaskulární demence či demence s Lewyho tělísky.

Pokud jste do této chvíle žili s představou, že vás se tento problém netýká, pak vás bohužel vyvedeme z omylu. Demence může zasáhnout každého člověka. Navíc se může objevit takřka kdykoliv. Jde o velice závažný problém, který bychom rozhodně neměli brát na lehkou váhu. 

Skrytá kost

V dnešním světě je určitým typem demence postižených více než 44 miliónů světové populace. Podle odborníků to ale není konečná hodnota a do roku 2030 se očekává zhruba dvojnásobek nemocných. 

Najdete všechna skrytá zvířata?

Zdroj: Youtube

I proto je nutné, abychom udělali maximum pro to tomuto onemocnění zabránit. Důležitá je prevence. Odborníci se shodují, že čím dřív začnete, tím lepší vyhlídky, že demenci nepodlehnete, skutečně máte. 

Kromě zdravého životního stylu a dostatečného množství pohybu je nutné trénovat mozek. Zachování vitality tohoto orgánu se v tomto ohledu jeví jako klíčové. Jedním ze způsobů, jak nenechat mozek chřadnout, jsou hádanky, hlavolamy a testy. 

Jeden takový test si můžete vyzkoušet už nyní. Přinášíme vám obrázek se zvířaty. Jsou zde kočky a psi. Někde uprostřed tohoto výjevu je ale schovaná výzva, která čeká na vaše odhalení. Na našem obrázku musíte najít skrytou kost. 

Na vyřešení testu spotřehu máte omezený čas. Musíte to stihnout za pouhých 10 vteřin. Je potřeba být skutečně pozorní a nevynechat žádný potřebný detail. V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. 

Pokud jste skrytou kost našli, gratulujeme. Patříte k lidem s mimořádnými smysly a váš postřeh pracuje, jak má. Pokud ale stále nevíte, kde se skrytá kost nachází, nezoufejte. My vám ji ukážeme. Stačí se podívat na obrázek níže, kde je kost vyznačená červeným kolečkem. 

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.express.co.uk, www.themirror.com