Každému se to někdy stane. Hrubky se objeví buď z nepozornosti, neznalosti nebo únavy. Jak se jim vyhnout? Klíčem je kontrola textu, během něhož se zaměříte na nejčastější pravopisné chyby. S jakými se setkáváme takřka s železnou pravidelností?

Mezi největší chytáky patří interpunkční znaménka, ať jde o tečky, čárky, pomlčky nebo uvozovky a použití mezer před nimi a po nich. Obecně platí, že je píšeme za slovo bez mezery a děláme mezeru za nimi. Existují ale také výjimky.

Například pomlčka se bez mezer píše tehdy, pokud nahrazuje slova a, až, od–do nebo versus u jednoslovných výrazů. Pokud je ale některé spojení víceslovné, píše se s mezerou. Všimnete si tedy rozdílů: Dálnice Praha–Brno, otevírací doba 8–16 hodin a vlak Hradec Králové – Pardubice.

Další chybou je psaní číslovek. U nich však platí, že si stačí zapamatovat dvě pravidla. První zní, že: „Mezerou se oddělují jen celá slova.” Druhé: „Číslovky se skloňují v ústech.” Pokud tedy vidíme „10 m”, čteme a píšeme „deset metrů”. Jestliže vidíme „10m”, čteme a píšeme „desetimetrový”.

Časté gramatické chyby

Jednou ze záludností je také shoda podmětu s přísudkem. Zejména pokud je podmět složený. V tomto případě si nejlépe pomůžeme označením „ti”, „ty” a „ta”. Například ve větě „Děti a jejich otcové se smáli." je správně smáli s měkkým „i”, protože mužský životný rod má přednost.

Častým chytákem jsou slova abychom, aby jsme a abysme. Zapamatujte si, že pravopisně správně je pouze abychom. Jeho tvary v jednotném a množném čísle zní: abych, abys, aby; abychom, abyste, aby.

Podobnou záludností jsou výrazy jakoby x jako by. Zde ale platí, že správné jsou oba. Je ale nutné dát si pozor na to, kdy je použít. Slovo jakoby vyjadřuje podobnost ve spojení se slovesy v oznamovacím způsobu. Oproti tomu jako by významově odpovídá výrazu jako kdyby a používá se v rámci podmiňovacího způsobu.

Mezi tzv. lidové chyby se dají označit slova spontánní x spontální, standard x standart, zlevněný x slevněný. Zkuste si zapamatovat, že pravopisně správně je pouze tvar spontánní s „dvěma n“ a bez „l”. Znamená totiž „samovolný, živelný“.

U slov standard x standart je správně pouze tvar s „d”. Označuje tzv. ustálenou míru něčeho. Slovo standarta s „t” a „a” na konci sice existuje, ale jedná se o menší prapor.

Záměnu slov zlevněný x slevněný najdeme na každém rohu. Pravopisně správně je pouze tvar se „z”, protože sloveso zlevnit vyjadřuje změnu. 

Jak dobře zvládáte tyto a další chytáky? Zkuste se otestovat v našem kvízu a vybrat větu, který je zapsaná správně.

Test z českého jazyka: Na tyto chytáky z pravopisu a gramatiky většina Čechů naletí!

Zdroje: www.lsfliberec.cz, www.icestina.cz, www.cs.wikipedia.org