Thatcherova iluze byla poprvé zveřejněná v roce 1980 profesorem psychologie na University of York Peterem Thompsonem s cílem pochopit, jak náš mozek zpracovává výrazy tváře. Vědec se to snažil ilustrovat tím, že na jedné z fotografií Margaret Thatcher vystřihl oči a ústa a ty obrátil.

Osoba, která se mu objevila před očima, se krásné ministerské předsedkyni vůbec nepodobala. Když ji ale otočil vzhůru nohama, opět nabyla svých půvabů. Jak je to možné?

Thatcherův efekt

Naše tváře se běžně skládají z konzistentních částí. Máme dvě oči, jeden nos a ústa. Znamená to, že jsme si velmi podobní. I přesto se ale navzájem dokážeme rozeznat a dokonce poznáme i jemné rozdíly mezi dvojčaty.

Tento fakt naznačuje, že obličeje zpracováváme a rozpoznáváme holističtějším způsobem. Tedy, že tváře nevnímáme pouze jako celek, ale zároveň analyzujeme jednotlivé vztahy mezi rysy.

Experimenty se šimpanzi a makaky ukázaly, že také oni dokážou vnímat Thatcherův efekt. Je tedy možné, že některé mozkové mechanismy zapojené do zpracování tváří se vyvinuly již u našeho společného předka před více než 30 miliony lety.

Převrácený obličej

Jak iluze dokazuje, v případě, že ústa vypadají jako ústa a oči jako oči, jsme spokojení. Když se ale poškozená fotografie ukáže nepřevrácená, znovu začneme vyhodnocovat, jak spolu rysy souvisí. Až v tomto okamžiku dokážeme zjistit, že něco není v pořádku.

Zdroj: Youtube

To napovídá, že naše vnímání črtů obličeje je v případě snímku vzhůru nohama narušené. Jak je to možné? Podle vědců je to tím, že když analyzujeme objekty, porovnáváme je s tím, co jsme již viděli. U obličeje obráceného o 180 stupňů nám ale tato zkušenost chybí. Teprve, když spatříme tvář ve správném úhlu a konfrontujeme ji s normálním vzezřením, zjistíme, že se díváme na pokřivený obraz.

Zdroje: www.en.wikipedia.org, www.gizmodo.com, www.ncbi.nlm.nih.gov, www.bbc.co.uk