Kdyby se domněnka potvrdila, objev pokladu by neměl v dějinách jihoamerické archeologie obdoby. A proč máme nyní šanci? Již v roce 2010 navštívil francouzský inženýr David Crespy Machu Picchu jako obyčejný turista. Jenže si všiml něčeho, co zůstávalo očím badatelů skryto.

Ve spodní části jedné z budov objevil zvláštní výklenek, který vznikl zazděním vchodu do prostor ukrytých pod budovou. Co ale bylo nejzvláštnější, podle typu zdiva bylo zřejmé, že vchod uzavřeli sami Inkové. O objevu vyšly články v médiích, a tak se k nim dostal i francouzský archeolog Thierry Jamin, přezdívaný francouzský Indiana Jones, který právě nedaleko zkoumal zaniklé incké osady. Francouzský badatel a pseudohistorik se proslavil hlavně výzkumy o Paititi a přítomnosti Inků a předincké civilizace v amazonském deštném pralese. Na svém kontě má mnoho převratných objevů.

Indiana Jones na místě!

Jamin si sehnal povolení a vybavení a vyrazil ihned k Machu Picchu. A jeho domněnka se potvrdila: Zjistil, že výklenek je opravdu zazděný vchod do neznámých prostor.

Za zdí se pak na přístrojích objevilo schodiště vedoucí do centrální čtvercové komory a do menší vedlejší místnosti. Navíc zde měření poukázala na velké množství kovů – zlata a stříbra.

Dne 19. prosince 2011 předložil Jamin výzkumný projekt, jehož cílem bylo pomocí technologie georadaru zjistit, zda se za dveřmi nacházejí nějaké dutiny. Projekt byl později schválen peruánským ministerstvem kultury a mezinárodní výzkumný tým mohl začít průzkum světového významu.

Přítomnost přístroji zjištěných dutin a možnost výskytu archeologického materiálu vzbudily v Jaminově týmu domněnku, že by se mohlo jednat o pohřební hrobku Pachacuteca, muže, který v roce 1450 nařídil stavbu Machu Picchu.

Obtíže, výhružky i obvinění z vykrádání hrobů a konečné STOP!

Nic ale neprobíhalo podle plánu a další vývoj událostí ukazuje až nadpřirozené prvky a shody náhod. Poté, co 22. května 2012 Jamin předložil Ministerstvu kultury nový návrh projektu na otevření dveří, v listopadu téhož roku regionální Ředitelství kultury v Cuscu povolení k vykopávkám zamítlo.

O několik měsíců později byla dokonce velmi důrazně kritizována nedostatečná vědeckost a metodika Jaminova projektu a předpokladů. Projekt byl nakonec naprosto zakázán a zastaven. Jamin dokonce začal dostávat anonymní výhružky smrtí a byl označen úřady za vykradače hrobů! Peruánské úřady nakonec rozhodly Tajnou bránu nevykopávat, proto je dodnes záhadou, co se v této tajemné stavbě skrývá.

Tajemné Machu Picchu

Machu Picchu byla incká citadela, která plnila mnohé funkce, a ještě dodnes jsou zde zaznamenávány nové objevy. I přesto ale drží úřady mnoho poznatků pod pokličkou a stále existují stavby, jejichž interpretace je obtížná. Jaké jsou tyto nejzáhadnější stavby Machu Picchu? Nesporně svatyně Chrám slunce. Svatyně stojí na vrcholu přírodní jeskyně je tvořena jemně vytesanými kamennými bloky s okny, výklenky a schodišti. Zde bylo uctíváno slunce, jehož paprsky vcházely jeho okny. Daly se zde určit slunovraty a změny ročních období.

Druhou stavbou je bezesporu mauzoleum Královská hrobka, umístěné v jeskyni, která se nachází hned pod Chrámem slunce. Pak je zde i Chrám kondora, trojrozměrná stavba v srdci městského sektoru Machu Picchu. Posvátná skála je obrovský kamenný monolit vytesaný do tvaru hory. Nesmíme zapomenout ani na Chrám Měsíce, známý také jako Velká jeskyně. Tajemná incká stavba zřejmě spojovala svět živých (kay pacha) se světem mrtvých (ukhu pacha) a konaly se zde důležité náboženské obřady.

Tajné dveře tedy nejsou rozhodně jedinou záhadou. Co víme, je například to, jak Inkové budovali kamenné zdi. To ukazuje toto video:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

epochaplus.cz

en.wikipedia.org/wiki/Thierry_Jamin

www.machupicchuterra.com