Zvláštní a dnes i velmi známá hora Baigong se nachází asi 40 kilometrů od města Delingha nad Cchajdamskou pánví v Tibetské autonomní oblasti. Stejně jako hora se jmenuje i potrubí, které horu protkává a spojuje ji s nedalekým jezerem.

Ony tři vchody neboli jeskyně v hoře, jsou také zvláštní. Dvě z nich se již zhroutily a jsou nepřístupné, ale ta největší působí dojmem, jako by byla kýmsi uměle vytvořena. Je i dnes turisticky přístupná a zdání jejího vytvoření ještě více umocňuje mohutná trubka o průměru asi 40 centimetrů, která ční z kamene.

Potrubí Baigong je i velmi častým vyobrazením na místních suvenýrech, protože si už samozřejmě vysloužilo popularitu. Zrezivělé potrubí není dílem mimozemských instalatérů. I když i tak je záhadné a vlastně překrásné. Další viditelně dutá trubka stejného průměru je zapuštěná do dna jeskyně a na zemi je viditelný pouze její vrchol. Při vchodu do jeskyně je vedeno ještě několik jiných trubek o průměru od 10 do 40 centimetry.

O co se vlastně jedná?

Záhada podivných trubek

Zrezivělé trubky o průměru od velikosti jehly až po 40 cm palců sahají z nitra hory do 260 metrů vzdáleného jezera se slanou vodou. Bylo zjištěno, že trubky jsou z 92 % tvořeny běžnými minerály a kovy a z 8 % neznámými materiály.

I proto, že slitina, z níž jsou trubky vytvořeny, je částečně neidentifikovatelná, byla ve hře po dlouhou dobu právě mimozemská teorie. Marťanská teorie si získala až takovou podporu, že zde vznikl pomník zakončený zkorodovanou satelitní anténou.

Vysvětlení je ale daleko prostší, i když stále záhadné.

Kořeny, které „zrezivěly“

Mnohé duté trubky jsou ale stejně velké a nejsou zde náhodně. Jsou zapuštěny dostatečně hluboko do stěny a dna hory, aby znemožnily moderní lidskou manipulaci. Navíc zde moc lidí není, v okolí se občas objeví jen nomádi, kteří rozhodně záhadou trubek neobjasňují.

Trubky jsou patrně zkamenělé odlitky kořenů stromů. Tyto kořeny byly kdysi přeneseny přepadem ze zaniklého jezera na místo, kde se nacházejí nyní. Některé z těchto kořenů, které vypadají rezavě, prošly procesy pedogeneze a diageneze. Zatímco při pendogenezi se půda tvoří, při diagenezi se půda mění v horninu.

Analýzou těchto „trubek“ bylo navíc skutečně zjištěno, že nejen že obsahují organický rostlinný materiál, ale dokonce i mikroskopické letokruhy stromů. Země si tedy tyto trubky asi vytvořila sama! Ale ani to není jasné.

Proč? Další a další otázky

Záhadou totiž stále zůstává zabarvení trubek, které nezpochybnitelně poukazuje přítomnost železa. I to by se dalo objasnit, protože je možné, že trubky vznikly prosakováním magnatu bohatého na železo skrz trhliny ve skále. V okolí hory a jezera je navíc naměřena zvýšená radiace, a analýza vody z jezera ukazuje přítomnost lithia.

Kořeny, železo, lithium nebo trubky, jak chcete. Každopádně je ale tento systém starý neskutečných 150 tisíc let a mnozí badatelé je tedy umisťují časově do období neandrtálců, i když tato oblast nebyla osídlena dříve než před 30 000 lety. Jsou zde ale stále i tací, a není jich málo, kdo si nenechají svou mimozemskou teorii vzít.

Ukáže se některá z vyslovených teorií jako ta správná?

Zdroje:

chinochano.org, www.extrastory.cz, en.wikipedia.org, www.atlasobscura.com