Astronomové pozorovali systém dvou hvězd vzdálených od nás 2566 světelných let. A objevili přitom „binární hvězdu“, jež byla zařazena do katalogu pod jménem TIC 400799224. Podle názoru odborníků se hvězda chová velmi zvláštně. Co ale za jejím objevem stojí?

Blikající planety

Například již v roce 2017 byla objevena věhlasná „blikající hvězda“ Tabby, objekt KIC 8462852. Jako jedno z řešení jejího vzniku byl označen rozpad blízké planety. Na základě toho je předpokládáno, že některé planety či planetky kolem sebe v jisté fázi svého života či smrti šíří velké množství prachu. Zatím ale nevíme, zdali lze takto vysvětlit i zvláštní chování nové hvězdy TIC 400799224.

Vědci stále nevědí, jak je možné, že by se planety nebo planetky mohly rozpadávat s takovou rychlostí. TIC 400799224 může být tedy možná dokonce novým neznámým typem planety.

Jak se TIC 400799224 chová?

Nově objevená planetka TIC 400799224 totiž mění svůj jas, a to velmi výrazně. Během několika hodin dokáže pohasnout a pak se zase rozsvítit, a to dokonce asi o čtvrtinu. Astronomové již znají menší hvězdy, jejichž jasnost je kolísavá, ale u TIC 400799224 se jedná o velké výkyvy. Astronomové se proto domnívají, že pulzy vytváří těleso, které periodicky do okolí vyvrhuje mračna prachu zakrývající hvězdu. Díky tomu se jeví jako „mrkající hvězda“.

O tom pojednává i následující dokument:

Zdroj: Youtube

Proč hvězdy mrkají?

Astronomové si stále lámou hlavy nad tím, co za „pomrkáváním“ vězí. Zdá se, že je to její zakrytí. Tedy cokoli menší hvězdu zakrývá, je na oběžné dráze kolem ní, ale zároveň se tvar tohoto zákrytu proměňuje.

Záhadou zůstává, že si během šesti let pozorování nikdo záhadného tělesa TIC 400799224 nevšiml, protože „mrká“ velmi výrazně, a to i při tak vysoké intenzitě jejího chrlení a kvanta vyvrženého prachu. Právě hypotéza s chrlením prachu by mohla být vysvětlením tajemství Tabby.

Zdroje:

nedd.tiscali.cz