Titan je unikátní zejména tím, že na žádném jiném vesmírném tělesu vyjma Země nebyly nalezeny kapalné struktury. Saturnův měsíc má moře, řeky a jezera, jen nejsou tvořená voda, nýbrž metanem. Stejně jako na naší planetě i na Titanu kapalina cirkuluje - odpařuje se do atmosféry a ve formě srážek se navrací zpět na povrch.

Sonda Cassini vy zjistila pod povrchem systém, přes něhož voda z jezer a řek komunikuje s mořem a udržují si stálou výšku hladiny. Ta je ovšem stejně jako na naší planetě ovlivňována gravitační silou, metanové moře má tak své přílivy a odlivy.

Nejnovější záběry, které sonda pořídila, zobrazují měsíc jinak, než jsme si ho představovali. Barvou už nepřipomíná malý kulatý oříšek a také se Zemi podobá strukturou map a zdánlivě vyhřezlými kontinenty. Tyto detaily však kvůli husté atmosféře nelze spatřit jinak než sondou přímo na oběžné dráze.

Nové poznatky znovu probudily dávno nezodpovězenou otázku: Je na Titanu život? Neexistující přítomnost kyslíku, mrazivá vzdálenost od Slunce a nízké teploty, které žádné pozemský tvor nepřežije, se shodují na negativní odpovědi. Vědci ovšem tvrdí, že podobné, ne-li stejné podmínky panovaly i na Zemi, dlouho před érou dinosaurů, kdy se život teprve začal tvořit. Neznámé organismy, které by v metanovém moři dokázaly bez problému přežít, znějí jako science fiction, podle vědců zkoumajících povrch Titanu však mohou skutečně existovat.