Loď převážela společně s posádkou zhruba 2 223 lidí. Při této tragédii zahynulo celkově 1 500 cestujících a členů posádky. Z toho bylo 80 % pasažérů ,76 % členů posádky a 25 % pasažérek.

Nepotopitelný?

Titanic byl před vyplutím prohlášen za nepotopitelné plavidlo. Mezi bezpečnostní prvky patřilo 16 oddělení, která zahrnovaly dveře, jež mohly v případě protržení trupu zadržet vodu. Stavitelé tvrdili, že čtyři z těchto oddělení by mohla být zcela zaplavena, a přitom by nebyl ohrožen vztlak parníku.

Dalším bezpečnostním opatřením byly záchranné čluny, jejíchž počet na palubě Titaniku dokonce převyšoval počet, požadovaný britskou obchodní komisí. 20 člunů vypuštěných na vodu však nakonec zachránilo pouhých 705 lidí. Stalo se tak kvůli neškolenému personálu a vzniklému zmatku po střetu s ledovcem. (Zdroj: https://www.britannica.com/topic/Titanic)

Tehdejší záchranné vesty

Nadějí na záchranu měly být i záchranné vesty, kterých bylo na palubě dostatek pro všechny pasažéry. I ty však zklamaly, a dokonce smrt v mnoha případech způsobily.

V té době vypadaly záchranné vesty jinak než dnes. Byly vyrobeny z plátna a korku. Pohromadě je pak držely jednoduché šňůrky. Kvůli jejich chatrné konstrukci byly spíše nebezpečné, než prospěšné. (Zdroj: 32490947.weebly.com)

Navíc mohly při špatném zacházení způsobit i smrt. Václav Králiček píše ve své knize Titanic – Nikdo nechtěl uvěřit, že když se prudký proud vody dostal mezi tělo a vestu, tak hrozilo zlomení krční kosti či přímo zlomení vazu. Králičkův popis se stal realitou, když vyděšení pasažéři skákali z paluby Titaniku měřící desítky metrů. Nikdo nebyl předem poučen, na co si má při použití vest dát pozor.

Ne příliš zdařilý model záchranných vest byl rekonstruován až po druhé světové válce. Právě obrovská ztráta cestujících při tragédii Titaniku motivovala odborníky ke zlepšení používaných materiálů.

Příčinou bylo zmrznutí

I když bylo utonutí stanoveno jako oficiální příčina úmrtí, není to tak úplně pravda. Daleko nebezpečnější než samotná voda byla její teplota, která byla v den tragédie dva stupně pod nulou. Člověk se sice udržel na hladině, ale nakonec umrzl. Během 15 až 30 minut většina lidí zemřela na zástavu srdce či jiné tělesné reakce. Druhý důstojník Lightoller popsal, že při vstupu do moře cítil, jako by mu do těla vrazilo „tisíc nožů“.

Pouze pár lidí ve vodě přežilo. Byl mezi nimi již zmíněný Charles Lightoller, cestující první třídy Jack Thayer a plukovník Archibald Gracie. Všichni tři se zachránili tak, že vyšplhali na převrácený skládací záchranný člun, jenž byl nedaleko. Gracie posléze napsal knihu obsahující jeden z nejpodrobnějších popisů osudného večera. (Zdroj: en.wikipedia.org)

Další příčinou smrti byly těžké předměty padající z lodi. Ve filmu Titanic jsme při scéně, kdy se loď nakláněla pomalu až do pravého úhlu, mohli vidět, jak vlivem gravitace padalo nejenom vybavení lodě, ale taky nešťastníci, kteří se nedokázali na palubě udržet.