Signál byl klasifikován jako rychlý rádiový záblesk (FRB). Jedná se o intenzivní silné emise rádiových vln neznámého astrofyzikálního původu trvající maximálně několik milisekund. Tento signál však trval tisíckrát déle než průmerný FRB. Navíc se záblesky opakovaly tak pravidelně, že zvuk připomínal tlukot srdce.

„Bylo to zvláštní," řekl výzkumník Daniel Michilli z Kavliho institutu pro astrofyziku a kosmický výzkum při Massachusettském technologickém institutu. „Signál trval asi tři sekundy a periodické špičky se objevily v pozoruhodně rovnoměrném rytmu," dodává.

Vesmírný tlukot srdce

Zdroj signálu je zatím neznámý. Nachází se ve vzdálené galaxii, několik miliard světelných let od Země. Odborníci předpokládají, že by mohl vycházet z jednoho typu neutronových hvězd. Buď z pulsaru nebo magnetaru. „Ve vesmíru není mnoho věcí, co by vysílalo pravidelný rádiový záblesk," říká Michilli. „Rychle rotující zhroucená jádra obřích sluncí, které produkují paprskovité záření podobné majáku, jsou tak nejlepšími kandidáty."

Astronomové doufají, že se jim podaří z tohoto zdroje zachytit další signály. Díky svému rovnoměrnému rytmu by mohly sloužit jako druh „astrofyzikálního metru". Frekvence záblesku se totiž bude měnit s tím, jak se jeho původce bude vzdalovat od Země. Změny by mohly pomoci změřit rozpínání vesmíru.

Rychlé rádiové záblesky jsou pro astronomy stále záhadnou. Poprvé byly detekovány až roku 2007. Od roku 2018 se k jejich odhalení používá kanadský radioteleskop CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment), jež nepřetržitě sleduje oblohu a snaží se zachytit rádiové vlny vysílané vodíkem v nejranějších fázích vesmíru a FRB.

Rychlé rádiové záblesky

„CHIME nyní detekoval FBR různých vlastností. Některé se objevily uvnitř mraků a byly velmi turbulentní. Další zase kolem sebe měly absolutně čisté prostředí," říká Daniel Michilli. „Z nového signálu tak můžeme vyčíst, že se nachází v extrémně bouřlivém plazmatickém obalu."

Zdroj: Youtube

Právě ten by mohl být příčinou zvláštní periodicity. Jisté to však zatím není. Vědci se proto chtějí zaměřit především na zachycení dalších rádiových záblesků s podobnými vlastnostmi.

Zdroj:

www.denik.cz, www.ct24.ceskatelevize.cz