„Tolkien skřety diskriminuje a vykresluje je jako méněcenné. Líčí je jako horší než ostatní a tvrdí, že jejich existence má pro společnost strašné následky,“ uvedl americký spisovatel Andy Duncan. Informuje o tom britský web Dailymail.

Jeho odsudek Tolkienových knih přitom nijak nezohledňuje, že slavný britský spisovatel John R. R. Tolkien byl znám jako ostrý kritik rasismu, zejména pak nacistického režimu v Německu ve 30. a 40. letech minulého století.

"Skřeti zaslouží pochopení"

Duncan však byl v podcastovém pořadu „Geekův průvodce po Galaxii“ časopisu Wired Magazine k britskému autorovi i přesto nesmlouvavý. Podle něj, když se začtete do Pána Prstenů, nemůžete pominout opakující se Tolkienův pohled, že některé národy jsou horší než jiné. „A pokud si tohle příliš osvojíte, pak se mi zdá, že to bude mít v dlouhodobém výhledu pro společnost hrozné následky,“ uvedl Duncan.

Skřeti jsou v románech vylíčeni jako hrozivá kanibalistická stvoření, která žízní po vraždění a slouží jako vojáci v armádě zla, jíž vede Temný pán Sauron.

Duncan napsal už dřív svou vlastní parodii na Tolkienem stvořený svět Středozemě s názvem s názvem Senátor Bilbo. Hobbit Bilbo Pytlík v ní vystupoval jako pravicový politik, který se staví proti imigraci skřetů do Kraje.

V podcastu na tuto myšlenku navázal. "Umím si docela lehce představit, že mnozí z těch, kteří začali pracovat pro Temného pána Saurona, to udělali z prostého pudu sebezáchovy a podobně. Řada těchto stvoření, vyvedených ze země, neměla na výběr. Z politiky toho všeho mám velmi smíšené pocity," uvedl Duncan.

Americký autor také v podcastu porovnával zobrazování Skřetů v Tolkienových románech s pohledem na dnešní uprchlíky, přičemž, ačkoli to neřekl přímo, zřejmě kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa za situaci na mexické hranici. "Je snadnější démonizovat své protivníky, než se je snažit pochopit a porozumět složitým vlivům, které například vyvolaly uprchlickou vlnu, při níž se lidé snaží legálně i nelegálně překročit jižní hranici Spojených států. Je jednodušší postavit zeď a démonizovat je jako špínu," uvedl Duncan se zjevnou narážkou na Trumpa.

(Situaci na jihu USA se americký sci-fi autor hodně věnuje i ve své vlastní práci, neboť právě tam nejčastěji situuje své romány.)

Duncan přitom není první, kdo viní Tolkiena z rasismu. Podobný názor vyslovil už v roce 2003 například doktor Stephen Shapiro z katedry kulturních akademických studií University of Warwick. "Tolkienovi kladní hrdinové jsou bílí. Ty špatné představuje horda černých, šikmookých, nepřitažlivých a psychologicky nevyvinutých postav, neschopných ani zřetelné mluvy," napsal před patnácti lety Shapiro.

"Tolkien nebyl rasista"

Na obranu slavného spisovatele však okamžitě vystoupili jiní odborníci, včetně charitativního a literárního sdružení Tolkien Society, které se věnuje studiu Tolkienova díla i života. Ti dokládají, že Tolkien "rasismus nenáviděl". Zmiňují například to, že Tolkien, který kdysi popsal Hitlera jako "zatraceného malého ignoranta", stáhl v roce 1938 svůj souhlas s publikací Hobita v Německu poté, co po něm berlínské vydavatelství Rütten & Loening začalo požadovat, aby doložil svůj "árijský původ".

Tolkien napsal jako odpověď vydavatelství dva dopisy. V jednom zmíněný požadavek zcela ignoroval. V druhém ho naopak zdůraznil a jako odpověď napsal: "Chápu to tak, že po mně chcete vědět, zda jsem židovského původu. Mohu pouze odpovědět, že lituji, že zřejmě nemám žádné předky pocházející z tohoto nadaného národa... Můj prapradědeček přišel do Anglie z Německa v osmnáctém století. Z větší části je tedy můj původ čistě anglický a já jsem Angličan - to by mělo stačit. Zvykl jsem si nicméně nosit své německé jméno s hrdostí, a činil jsem tak i během poslední politováníhodné války, během níž jsem sloužil v anglické armádě. Nesmím však opomenout zdůraznit, že má-li se stát šetření tohoto typu rozhodující otázkou v oblasti literatury, pak zřejmě není daleko doba, kdy už německé jméno žádným důvodem k hrdosti nebude."

Hitler přitom nebyl jediný diktátor, jehož Tolkien nesnášel a otevřeně kritizoval. Neměl totiž rád ani Stalina a během války ho nejednou označil jako "krvežíznivého starého vraha" - a to i přesto, že v té době byl Sovětský svaz, jemuž Stalin vládl, britským spojencem.