Odhaduje se, že za své působení nechal upálit více než 10 tisíc lidí a více než dvacet tisíc bylo odsouzeno k dalším trestům. Obracet lidi na křesťanskou víru bral jako své poslání. Z celého srdce prý nenáviděl Židy, Muslimy a čarodějnice. Samotnému mu přitom v žilách kolovala židovská krev. „Jeho prarodiče pocházeli z rodu Židů konvertovaných k naší svaté katolické víře,“ píše kronikář Hernando del Pulgar o rodině Torquemada ve své knize „Claros men de Castilla“. Rostoucí sociální tlak na hebrejskou komunitu v 15. století vedl k přestupu na křesťanství téměř polovinu ze 400 000 Židů, kteří žili ve Španělsku. Děti mnoha z nich nakonec vstoupily do duchovenstva jako projev oddanosti svému novému náboženství. Jedním z nich byl i strýc Tomáse, který se ujal jeho vzdělání u dominikánů.

Tribunál Svatého inkvizičního úřadu byl institucí založenou v roce 1478 katolickými panovníky, jež měla ve svých královstvích udržovat katolickou ortodoxii. Měla kontrolovat ty, kteří sice přijali křesťanskou víru, ale stále vykonávali židovské zvyky. Mnoho takových "falešných konvertitů" pak bylo upalováno na hranicích. Když se na pozici generálního inkvizitora dostal de Torquemada, začala jatka. Mezi lety 1480 a 1530 byli pronásledování kromě Židů také Kalvíni a Protestanti.

Torquemadov osobní život byl zbožný a strohý. Nejedl maso, oblékal se jednoduše, nepoužíval ložní prádlo a podporoval víru svých bližních. Na druhé straně žil v přepychovém paláci se stovkami sluhů, cestoval pod ochranou padesáti rytířů na shromáždil pohádkové jmění částečně z majetku zabaveného pronásledovaným kacířům.

"Blesk Španělska", jak mu přezdíval kronikář Sebastián de Olmedo, ale také s radostí nechával pálit nekatolickou literaturu, majetek zejména židovských a arabských knihoven. Jeho postava je nyní spojována s postavou fanatika, který rád mučil a pálil lidi. Torquemada byl nicméně svými současníky považován za výkonného správce a úhledného pracovníka, jehož nebylo možné uplatit. Na svou dobu byl zosobněnou ctností, i když jeho praktiky jsou v dnešních očích extrémně kruté. (Zdroj: www.en.eikipedie.org, Tomás de Torquemada)

V roce 1494 se Torquemadovo zdraví začalo zhoršovat a o dva roky později odešel do kláštera Santo Tomás de Ávila, který sám založil, odkud nadále diktoval rozkazy náboženské instituci. Po jeho smrti, 16. září 1498, ho vystřídal na pozici generálního inkvizitora Fray Diego de Deza. (Zdroj: www.abc.es, dějiny, leden 2015)