Byl krásný letní den, když náhle nebe potemnělo. Na obzoru se začal vytvářet obrovský děsivý vír, který ničil vše, co se mu postavilo do cesty. Podařilo se zachovat přesný záznam z Kosmovy kroniky, jež temný přírodní úkaz popisuje:

„Dne 30. července ve středu, když se již den chýlil k večeru, prudký vichr, ba sám satan v podobě víru, udeřiv náhle od jižní strany na knížecí palác na hradě Vyšehradě, vyvrátil od základů starou a tedy velmi pevnou zeď, a tak- což jest ještě podivnější zjev. Kdežto, obojí strana, přední i zadní, zůstala celá a neotřesená, střed paláce byl až k zemi vyvrácen a rychleji, než by člověk přelomil klas, náraz větru polámal hořejší a dolejší trámy i s domem samým na kousky a rozházel je. Tato vichřice byla tak silná, že kdekoliv zuřila, v této zemi svou prudkostí vyvrátila lesy, štěpy a vůbec vše, co jí stálo v cestě.“ (Zdroj: www.aldebaran.cz)

Není divu, že je tento nezvyklý jev popsán jako přicházející „satan v podobě víru.“ Pražané se ho obávali tím víc, že se utvořilo nad místem pro ně skoro posvátným - Vyšehradem.

Překvapivě i nás nejsou tornáda až takovou vzácností; přes rok se podaří zaznamenat hned pět až deset tornádových jevů. Celkově v Evropě je pak možné vidět 400 až 700 tornád ročně. U nás většinou nejde o celostní tornádo, jak ho známe z katastrofických filmů, nýbrž o tzv. trombu. Jedná se o vzdušný „chobot“, který se však nespojí se zemí. Životnost těchto úkazů může trvat i jen několik vteřin a urazí většinou jen pár kilometrů. Má vlastnost pouze něco „vcucnout“ a rozptýlit po okolí, nikoliv přímo zabíjet a činit miliardové škody, jak tomu bývá v Americe.

Nejsilnější tornáda, která dosahují na tzv. Fudžitově stupnici úrovně F4 a F5, se u nás ještě neukázala. Intenzita tornád vyskytujících se u nás se pohybuje kolem stupně F3. Čím silnější tornádo, tím vzácnější, vysvětluje vedoucí družicového oddělení Českého hydrometeorologického ústavu Martin Setvák. (Zdroj: www.ct24.ceskatelevize.cz)

Roku 1586 se díky rotujícímu víru stala úsměvná příhoda. Vytvořil se totiž přímo nad rybníky v Orlíku, nasál z nich vodu a následnou tříšť společně s rybami rozptýlit do okolí. Obyvatelé tedy mohli opravdu tvrdit, že „z nebe prší ryby“.

Nejsilnější tornádo se u nás vyskytlo pravděpodobně v květnu roku 1910. Urazilo téměř 200 kilometrů.

Před 20 lety pak přišel silný vír, který dokonce nadzvedl jedoucí auto Škoda 105 tři metry vysoko. Jedno z nejsilnějších tornád pak potkalo naše území roku 2004, kdy v Litoveli napáchalo škodu 100 milionů korun. (Zdroj: www.idnes.cz)