Tramvajové dilema

Tramvajové dilema je experiment, který zkoumá lidskou etiku. Laicky řečeno se zabývá tím, zda je morálně přijatelné obětovat jeden život k záchraně více lidí.

Zajímavým aspektem tohoto dilematu je rozdíl mezi reakcemi v hypotetickém a reálném prostředí. Ačkoli v hypotetickém scénáři lidé často tvrdí, že by raději zachránili více životů a obětovali jeden, v reálu to může přece jen vypadat jinak. 

Ve skutečném prostředí může být jejich rozhodnutí odlišné. 

Právě k tomuto zjištění nedávno došli psychologové z Gentské univerzity v Belgii, když provedli experiment s myšmi. V něm se mělo zhruba 200 účastníků rozhodnout, zdali zabijí několik myší najednou nebo obětují jednu pro záchranu ostatních.

Pokud se účastníci měli rozhodnout pouze hypoteticky, přibližně 66% z nich jasně říkalo, že by raději obětovali jednu myš, aby zachránili životy ostatních. V okamžiku, kdy měli své rozhodnutí převést do reality, se tak ale rozhodlo učinit rovných 84 % respondentů.

Tedy o téměř 20 % více než v hypotetickém rozhodnutí.

Tento jev ukazuje, že lidé často reagují odlišně v abstraktních a reálných situacích. Hypotetické rozhodnutí může být ovlivněno racionálním uvažováním a s odstupem emocí, zatímco reálná situace může vyvolat silnější emocionální reakce a rozhodnutí nakonec změnit.

Testování v praxi

V praxi tak podle odborníků může hypotetické rozhodnutí nabýt naprosto jiného významu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tramvajové dilema otevřelo diskuzi také v oblasti samořídících vozidel. Přesněji řečeno v tom, zdali má takový typ vozidla, pokud mu do cesty vběhne chodec, chodce přejet nebo zdali má vybočit z cesty a způsobit tak hromadnou nehodu. 

Rozhodnutí, jak se má samořídící vozidlo v takových situacích zachovat, má zásadní význam pro lidské životy. 

Výzkum ukázal, že morální rozhodování je složitý proces, na který nelze jednoznačně odpovědět. 

Může být ovlivněný mnoha faktory, jako jsou emoce, racionální uvažování a hypotetické rozhodnutí. 

Odpovědět s jistotou na otázku, zda byste zabili člověka, abyste zachránili 5 dalších, tedy není možné a žádnou z nabízených variant nelze považovat z pohledu etiky za správnou. 

Zdroje: eurozpravy.cz, cs.wikipedia.org, www.iflscience.com