Sedmatřicetiletý archeolog-amatér utratil své celoživotní úspory za nákup pole v hrabství Monmouthshire a pustil se do vykopávek. Pole koupil v aukci v roce 2004 poté, co poblíž provedl vykopávky. Utratil za něj všechny své úspory a lidé v jeho vesnici si mysleli, že se zbláznil.

Jeho úsilí vedlo k ohromujícímu nálezu, který upoutal pozornost vědecké komunity. Našel ztracené středověké město, o němž je přesvědčený, že je Trellech, ve 13. století největší velšské město.

Kopal a skutečně našel!

Téměř posedlý archeolog investoval téměř milion korun do pole o rozloze 1,86 hektaru na okraji dnešní vesnice a začal kopat. Článek v BBC News osvětluje archeologův příběh a poukazuje na jeho nekonvenční přístup a pozoruhodný nález, který upoutal pozornost vědecké komunity.

Objevem archeologa bylo ztracené středověké město Trellech, které bylo ve 13. století rušným centrem obchodu a obyvatelstva. Archeolog se s vlastními prostředky a odhodláním pustil do vykopávek na tomto poli a objevil četné artefakty a stavby, které vykreslily živý obraz prosperující minulosti města. Dnes v malém a poklidném Trellechu žije asi 2 800 obyvatel.

Postupně tak Stuart a jeho skupina dobrovolníků odhalili osm budov, včetně opevněného panského sídla a různých hospodářských budov vedle středověkého městského tržiště. „V době největšího rozmachu hovoříme o populaci čítající možná kolem 10 000 lidí. Pro srovnání, v Londýně jich bylo 40 000, takže je to docela velké," řekl Wilson. Předpokládá se, že město ve své tehdejší podobě náhle zaniklo v roce 1296 během velšského povstání, aby pak bylo později obnovené.

Ztracené dějiny Walesu ožily

Video na YouTube přináší další informace o archeologových nálezech:

Zdroj: Youtube

Video ukazuje pozůstatky města Trellech, včetně dokladů o osmi velkých domech, průmyslových areálech a opevněném příkopu. Jako konkrétní důkaz existence města a jeho historického významu posloužil objev tržnice a předmětů, jako je keramika a mince.

Stuart Wilson a jeho tým našli postupně desítky artefaktů, včetně džbánu z 15. století, středověkého střešního zakončení pro "odhánění čarodějnic", vzácného květináče a několika brousků i stříbrných mincí. Video obsahuje také rozhovory s odborníky, kteří vyjadřují svůj údiv nad rozsahem a úrovní dochování odhalených struktur. Pro Stuarta jeho odhalení představuje práci na celý život.

Obětavost a vytrvalost, které Stuart do vykopávek v Trellechu investoval, se nesmírně vyplatily. Objev tohoto ztraceného středověkého města vědce ohromil, protože poskytuje cenné poznatky o sociálních, ekonomických a architektonických aspektech tohoto období. Vnesl také světlo do významné, ale zapomenuté kapitoly dějin Walesu.

Vykopávky Trellechu odhalily množství artefaktů a staveb, které vykreslují živý obraz někdejšího rozkvětu města. Stuart Wilson doufá, že se z místa stane postupně atrakce s archeologickým výzkumným centrem a tábořištěm.

Zdroje: www.bbc.com, en.wikipedia.org/wiki/Trellech, www.lostcityoftrellech.org/