Dle moldavského nálezu dobře zachovalé lebky válečníka z doby před 4000 je patrné, že doboví chirurgové věděli, co dělají. Lebka byla nalezena na nepoužívané stalinské střelnici v Moldavsku ve východní Evropě. Jsou v ní patrné dvě díry, které očividně "způsobili starověcí mozkoví chirurgové". Zároveň bylo zjištěno, že pacient byl léčen konopím. Mělo utlumit bolest? A jak byla léčba úspěšná?

Válečník s dvěma otvory v hlavě

Ne každá trepanace ale vypadala stejně, jak vidíte i na tomto videu o historii trepanace:

Zdroj: Youtube

Lebky se dvěma otvory namísto jednoho jsou vzácné. Archeologové se domnívají, že důvodem k „vyříznutí" dvou otvorů místo jednoho byly rituální důvody. Ty dokonce byly možná nadřazeny i samotnému lékařskému zákroku.

Fakt, že válečník, pocházející z ingulické katakombové kultury, zákrok přežil, naznačuje, že operace je pravděpodobnějším vysvětlením. Jeho lebka vykazovala známky hojení poté, co do ní byly vyvrtány otvory.

Proč trepanace? A proč konopí?

Po bližším studiu lebky bylo zjištěno, že muž z pravěké kultury vyrábějící kamenné sekery žil ještě několik let po invazivním zákroku trepanace. I při pravěké trepanaci byl do lebky vyvrtán otvor. Ten měl, dle tehdejší víry, zahnat zlé duchy.

Důvodem trepanací v době kamenné byla pravděpodobně snaha zmírnit silné bolesti hlavy nebo vyléčit hematom či po zranění lebky. Je možné dokonce i to, že díry se dělaly do lebky tehdy, kdy nemocný trpěl epilepsií.

Zajímavé je, že většina takto „léčených" velmi komplikovanou operaci přežila. Možná pomohlo i konopí, jež bylo operovanému podáváno. Jak archeologové zjistili, kmen používal při takových operacích konopí, aby pacientům ulevil od bolesti.

Díky dalším nálezům, zejména z Ruska, bylo rovněž odhaleno, že starověcí lékaři provádějící trepanace používali jako anestetika k tlumení bolesti konopí, magické houby, a dokonce i šamanské praktiky. Jednou z nich je například extatický tanec.

Doktor Sergej Slepčenko, vědecký pracovník Ústavu archeologie a etnografie v Novosibirsku, uvedl, že nejpoužívanějším anestetikem bylo konopí: „I konzumace hub spolu s dalšími šamanskými praktikami, jako je extatický tanec nebo používání bubnu, je považována za pravděpodobnou metodu změny stavu vědomí pacienta a tím snížení bolesti v míře nezbytné pro provedení operace," dodal odborník.

Jak zákrok probíhal?

Trepanace lebky válečníka z Moldávie mohla být provedena seškrábnutím "bronzovým ostřím". Tato metoda není ojedinělá, jelikož ještě starší a podobná lebka s trapézováním byla nalezena před třemi lety na stejném místě. Jen nebyla tak pěkně zachovalá. Podobný nález navíc odhalil, že člověk byl po smrti rozčtvrcen, možná v rámci makabrózního rituálu. Jeho lebka byla nalezena v hrobě, kde byly rovněž četné hliněné nádoby a mnoho indicií, svědčících o výrobě kamenných seker a palcátů.

Zdroje:

www.dailystar.co.uk

www.medicalnewstoday.com

www.nationalgeographic.com