1. Osmanská říše

V Osmanské říši měli zvláštní způsob trestání nevěrných žen. Odsouzenou nevěrnici muži strčili do velkého pytle a šoupli k ní kočku. Tu pak tvrdými ranami vyprovokovali, aby vytasila drápy a ošívala se jimi. Kromě hlubokých ran kočka ženě uštědřila plno kousanců. Trestající se pak do obou pořádně obuli, dokud žena a kočka nezemřely.

2. Řím

Ve starověkém Římě ženy za nevěru trestali jejich otcové a nebáli se ji i zabít. Přivést do manželství nemanželské dítě byla tehdy obrovská ostuda. Muž, který ženu chytil při nevěře, zase mohl zabít jejího milence.

3. Papua-Nová Guinea

Nová Guinea nikdy nepatřila k civilizacím, ke kterým bychom měli vzhlížet, v určitých kmenech se zpátečnické vraždění nevěrnic praktikuje dodnes. Záletnickou ženu a jejího muže mohl podvedený okamžitě zabít. Pakliže chtěl být k manželce alespoň trochu shovívavý a ušetřit její život, uřízl jí prsty a těmi pak nakrmil milence. Toho beze slova popravil.

4. Mongolsko

Mongolové věřili, že jediným způsobem, jak potrestat nevěrnou ženu, je mečem. Pokud ji chytili při činu nebo se o jejím hříchu náhodou dozvěděli, svázali ji, položili ji na zem a podvedený muž ji rozsekl vedví.

5. Turecko

Jedna z mála zemí, kde si na nevěrnici smlsla celá rodina. Nezáleželo na tom, že jste dceru či manželku milovali, pokud se dopustila nevěry, zasloužila si smrt. Otcové, bratři, synové, matky, všichni členové její rodiny si do ní mohli bodnout nožem. Pokud žena stále žila, dělalo se to tak dlouho, dokud nezemřela.

6. Korea

Jestliže vám osmanský způsob přišel podivný, počkejte na trest z Koreji. Ženu spoutali a lili do ní ocet, dokud se jí nenaplnilo břicho a celá neotekla. Pak si muži vzali obušky nebo klacky a mlátili ji tak do doby, než se obsah jejího žaludku nevydral na povrch a žena nezemřela.