Jak se ve starém Egyptě trestalo cizoložství. Ženy byly souzeny zvláště krutě

Lenka Samuely | 9. 10. 2022

Staroegyptská společnost byla postavena na principech zodpovědnosti a náboženské ctnosti. Jejím dominantním znakem byla víra v posmrtný život a soud, který hodnotil morálku mrtvého. Jen spravedlivý člověk konající dobro mohl vstoupit do věčného života po smrti. Avšak, stejně jako dnes se čas od času objevili jedinci, jimž to bylo jedno.

Staroegyptské texty představují dva druhy stíhání za porušení mravních norem. Mezi první patřil posmrtný soud, kdy byl zesnulý posuzován pánem podsvětí, bohem se zelenou pletí, Osirisem. Druhý byl civilní soud, který vedl vezír.

Egyptské pyramidy byly postaveny pomocí moderních strojů, dokládá starý rukopis
Magazín

Egyptské pyramidy byly postaveny pomocí moderních strojů, dokládá starý rukopis

Během Staré říše byl provinilec odsouzen pouze na základě subjektivního pocitu. O vině či nevině rozhodovali komunitní vůdci nebo kněží bez právního vzdělání. V době Nové říše, kdy egyptský stát získal imperiální charakter, již soudům předsedali profesionální soudci, kteří vyhodnocovali výsledky pátrání policie.

Zločin a trest ve starověkém Egyptě

Lidé „Země pyramid" se mohli pyšnit propracovaným a funkčním státním aparátem se široko rozvinutým právem. Řešilo se zde závazkové, věcné a majetkové, obchodní, dědičné i rodinné právo. Určovalo pravidla manželství, rozvodu i nevěry.

Manželství se uzavíralo smlouvou mezi ženou a mužem, již nebyli příbuznými. Svatba byla soukromoprávním aktem a nevyžadovala přítomnost oddávajícího. Stačilo, aby otec nevěsty vyslovil souhlas se sňatkem. Poté se sepsala manželská smlouva, která upravovala majetkové poměry obou stran.

Prádelník: Nejhorší povolání ve starém Egyptě. Ubožáci, které žrali krokodýli
Magazín

Prádelník: Nejhorší povolání ve starém Egyptě. Ubožáci, které žrali krokodýli

Manželství zanikalo buď smrtí nebo rozvodem. O něm rozhodoval soud. Důvodem k němu byl například nesoulad partnerů, neplodnost ženy, touha žít s někým jiným nebo nevěra.

Tresty cizoložství ve starém Egyptě

Pokud byla nevěrná manželka, muž mohl milence beztrestně zabít. Ženě mohl být amputován nos, v některých případech mohla být upálena zaživa. Cizoložství bylo považováno za náboženský zločin a smrt měla zabránit šíření nemravnosti ve společnosti.

Zdroj: Youtube

Hříšný manžel musel podstoupit tisíc ran bičem. Často tento trest vykonával dav. Pokud přežil, mohl se rozhodnout, zda se rozvede nebo už bude nadosmrti věrný.

Zdroj:

www.is.ambis.cz, www.listverse.com, www.egypttoursportal.com

Tagy Nová říše smrt Stará říše Starověký Egypt