Na Papui-Nové Guineji mohl podváděný manžel svou ženu a jejího partnera stít. Pokud se mu manželky zželelo, měl možnost ji ušetřit. V takovém případě jí "jen" odsekl prsty a donutil jejího milence, aby je před popravou snědl. Papua-Nová Guinea patří dodnes mezi země, kde mají ženy nesmírně těžké postavení. Znásilňování je na denním pořádku a výjimečné nejsou ani případy upalování za údajné čarodějnictví.

Neobvykle krutý trest vymysleli pro nevěrnice ve starověkém Thajsku. Oběť připoutali do klece, která se podobala sloní samici, a připustili k ní slona. Ten pak ve snaze se spářit ženu roztrhal svým přirozením.

Přímočarost v trestech prokazovali v dávných dobách Mongolové, kteří směli nevěrnou ženu rozetnout ve dví svým mečem. V Turecku se zato do výkonu trestu zapojila celá rodina. Mezi příbuznými kolovala dýka a do cizoložnice se bodalo tak dlouho, dokud nezemřela.

S velice bolestivými tresty se ženy mohly setkat v harémech ve východní části světa. K jejich výkonu se často používalo rozpálené olovo, které kat kapal do naříznutých ran na nejcitlivějších místech těla.

Až absurdně důmyslné mučení se provozovalo v Koreji: kati lili do ženy pomocí obřího trychtýře ocet, až jí oteklo celé tělo. Potom ji ubili k smrti.

Ve většině kultur se přísně trestala jen nevěra ženy. V Egyptě však bylo manželství považováno za natolik posvátné, že trestu neunikl ani milenec. Pokud si ženatý muž začal s nezadanou slečnou, byl společensky zostuzen. Jestliže "zneužil" vdanou ženu, byly mu odříznuty genitálie. Obě strany pak mohly být zbičovány, nebo dokonce popraveny.

V některých oblastech světa dochází k otřesným popravám za cizoložství dodnes, a to i přesto, že vlády dotyčných zemí tyto postupy ze zákoníků oficiálně škrtají. V Laosu se tak dodnes může stát, že milenci budou shozeni ze skály. V Pákistánu, Nigérii, Íránu a Afghánistánu může být nevěrná žena ukamenována manželem a jeho rodinou. Trest probíhá tak, že je odsouzená až po krk zahrabána do hlíny a muž s rodinou na její hlavu házejí kameny tak dlouho, dokud nevydechne naposledy.