Žena narozená buď ve znamení Berana, Vodnáře nebo Panny má tendenci kompenzovat absenci partnerského vztahu zaměřením se na osobní cíle a dobytí výzev. A to v každém znamení vlastním jedinečným způsobem.

Beran 21. 3. až 20. 4.

Berani jsou často vnímáni jako odvážní průkopníci s velkou dávkou energie. Jejich přirozená nezávislost a odhodlání mohou vést k postoji, že nepotřebují trvalý partnerský vztah k tomu, aby se cítili šťastní. Jsou to lidé, kteří mají sklony brát život do svých rukou a nebojí se vzít na sebe výzvy samostatně. Beranův vášnivý přístup může být zaměřen spíše na osobní úspěchy a dobytí nových cílů než na hledání partnera. 

Jejich okolí obdivuje jejich schopnost přijmout výzvy samostatně a s vášní. Jsou to jedinci, kteří jdou za svými cíli s odhodláním a nebojí se prosadit. Beranův přístup k životu může být vnímán jako vzrušující, avšak někteří lidé v jejich okolí mohou pociťovat, že je obtížné se s nimi spojit na hlubší úrovni, protože jsou zaměřeni spíše na vlastní úspěchy než na partnerský vztah. 

Berani se často zapojují do aktivit, které je nadchnou a motivují. Věnují se sportu, dobrovolnické práci nebo kariérnímu postupu. Svou samostatností a odvahou jsou vůdčími postavami ve svém profesním i osobním životě.

Vodnář 21. 1. až 20. 2.

Vodnáři jsou považováni za nekonformní a svobodomyslné jedince. Pohodlněji se cítí v nezávislém prostředí, kde mají svobodu projevovat svou originalitu a mohou rozvíjet své nápady. Jejich odpor k omezením a touha po svobodě může vést k tomu, že se budou cítit spokojení i bez tradičního partnerského vztahu. Vodnáři jsou také známí svým sociálním cítěním. Tím pádem mohou nalézat spokojenost ve společnosti více různých lidí a nikoli pouze jednoho partnera. 

Jejich okolí obdivuje jejich schopnost myšlení mimo zaběhnuté vzory a odmítání konvencí. Vodnáři často hledají svobodu a individualitu, což může být oceňováno, ale také chápáno jako neschopnost se trvale zavázat v partnerském vztahu. 

Vodnář se spíš než na partnerský vztah zaměřuje na prozkoumávání nekonvenčních myšlenek a nových oblastí zájmu. Aktivně se zapojuje a vyhledává skupiny lidé, které sdílí jeho hodnoty a zájmy. Vodnáři také investují čas do osobního rozvoje, například studiem neobvyklých témat, cestováním a zapojením se do projektů podporujících společenské změny. 

Panna 23. 8. až 22. 9.

Panny jsou spojovány s praktickým a analytickým přístupem k životu. Umí efektivně plánovat a řešit problémy, což může vést k jejich schopnosti žít samostatně. V průběhu svého života mohou klást důraz na osobní rozvoj a dosahování cílů, což je může postavit do pozice, kdy nepociťují naléhavou potřebu trvalého partnerského vztahu. Panny mají sklony být nezávislé a samostatné, hledající smysl v efektivitě a řádu ve svém životě. 

Jejich okolí kvituje jejich schopnost plánovat a řešit problémy s precizností. Avšak někteří mohou vnímat jejich důraz na detaily a perfekcionismus jako náročný nebo kritický. 

Panna svou energii soustředí na praktické záležitosti a osobní rozvoj. Věnuje se zdokonalování svých dovedností, zlepšování pracovních postupů nebo řešení konkrétních problémů ve svém životě. Praktičnost Panny se může projevit i ve zlepšování svého fyzického a duševního zdraví, například prostřednictvím cvičení, stravování a wellness praktik. 

Některé ženy jsou naopak často považovány za vyhledávající partnerské vztahy a projevující závislost na svém partnerovi. Jedná se o ženy narozené ve znamení Raka, Štíra a Ryb.

Ženy, které vztahy vyhledávají

Rak 22. 6. až 22. 7. 

Raci jsou známí svou výraznou emocionální povahou. Mají tendenci být velmi citliví a někdy se mohou cítit nejistí, pokud nemají pevnou oporu ve svém životě. Partnerský vztah pro ně může být zdrojem bezpečí a emocionální podpory. Raci chtějí vytvářet hluboká a trvalá pouta, což je pro ně způsob, jak se cítit naplnění a chránění.

Štír 24. 10. až 22. 11. 

Štíři jsou známí svou vášní a intenzitou ve vztazích. Mají sklony hledat hluboké a emocionálně náročné spojení. Pro Štíry je partnerský vztah místem, kde mohou projevit svoji vášeň, ale také najít emocionální bezpečí a intimitu. Často mají tendenci hledat hluboký smysl ve vztahu a prožívat ho intenzivně.

Ryby 21. 2. až 20. 3. 

Ryby jsou vnímány jako kreativní a empatické bytosti. Mají tendenci být romantické a hledají spojení na hlubších emocionálních úrovních. Partnerský vztah pro Ryby může být způsobem, jak sdílet svou bohatou emocionální oblast a tvořivost. Ryby hledají vztahy, které jim umožňují projevovat svou citlivost a soucit.