Triceratops, proslulý třírohý dinosaurus, fascinoval celé generace svým mohutným kostěným ochlupením, působivými rohy a robustní stavbou těla. Přestože byli triceratopsové býložravci, nebyli bezbranní; jejich rohy a řasy byly považovány za hrozivé zbraně sloužící k ochraně před predátory. Nové důkazy však naznačují, že jejich účel přesahoval pouhou obranu a označil tohoto dinosaura za jednoho z nejobávanějších. Podívejte se sami:

Zdroj: Youtube

Triceratops proti svému druhu

Teorie o tom, že triceratopsové používali své rohy k mezidruhovému boji, nabírá na síle. Předpokládá se, že podobně jako moderní býložravci sváděli tito velkolepí tvorové boje o nadvládu. Tato představa získává podporu na základě fosilních důkazů, které ukazují známky zhojených bodných ran na lebkách triceratopsů, svědčících o střetech s jejich vlastním druhem. Tyto bitvy mohly sloužit k potvrzení dominance nebo třeba k přilákání partnerů.

Rohy jako kopí i štít

Pozoruhodné rohy triceratopsů prošly během jejich života překvapivými proměnami. Mláďata měla malé, zakřivené hnědé rohy, které se s věkem stávaly rovnějšími, a nakonec dosahovaly délky až 90 cm.

Tyto impozantní zbraně byly pokryté keratinem, houževnatým materiálem podobným lidským nehtům, který obaloval kostěné jádro. Důkazy naznačují, že řasnatý lem obklopující krk hrál ochrannou roli, zatímco rohy mohly být používané útočně, jako kombinace kopí a štítu.

Jak by souboj vypadal?

Ve věčném boji o přežití se triceratops střetl se svým největším protivníkem, tyranosaurem rexem. Nedávné nálezy poskytly jasnější obraz této konfrontace. Zubní stopy na čelních rozích a chobotnicích triceratopse ukazují na nepřátelské střety s T-Rexem.

Zajímavé je, že některá zranění se zahojila, což naznačuje, že triceratops mohl mít v těchto střetech navrch. Velikostní výhoda a obranné schopnosti rohů triceratopse z nich mohly udělat pro T-Rexe hrozivé protivníky.

Mezidruhovými bitvami však příběh nekončí

Triceratops vykazoval také známky zapojení do vnitrodruhových bojů. Lebky s bodnými ranami, které se připisují živým střetům, jsou silným důkazem tohoto chování. Tyto potyčky mohly sloužit k prosazení dominance nebo zajištění partnerů, což odráží chování pozorované u moderních býložravců.

Nový objev zpochybňuje tradiční představy a poukazuje na složitost starověkého světa. Triceratops, kdysi považovaný za mírumilovného býložravce, odhaluje vrstvy agrese a sociální dynamiky. Zatímco vědci pokračují v odhalování tajemství prehistorického světa, nadčasový boj mezi těmito titány slouží jako připomínka složité souhry přežití, dominance a přizpůsobení v živočišné říši.

Zdroje: interestingengineering.com, studie - www.nature.com, www.smithsonianmag.com, cs.wikipedia.org/wiki/Triceratops