Záhadné rumunské trovanty: Prohlédněte si živé skály. Rostou a pohybují se

Elena Velímská | 3. 7. 2022

V přírodní rezervaci Muzeul Trovantilor poblíž vesničky Costesti v Rumunsku se nacházejí velmi zvláštní baňaté kameny. Jsou další ukázkou toho, jaká je příroda umělkyně. Místní legendy a mýty praví, že jsou živé. Tentokrát lidová vyprávění nejsou až tak daleko od pravdy.

Fascinující trovanty

Trovanty jsou kulovité, poměrně hladké a pravidelně tvarované geologické útvary. Kdysi dávno je lidé považovali za zkamenělá dinosauří vejce nebo rostliny a samozřejmě jim přisuzovali i mimozemský původ. I pro vědce byly dlouhá léta hádankou. Dnes se ví, že tyto bizarní neobvyklé a vzácné kameny vznikly asi před šesti miliony lety, kdy během zemětřesení docházelo k seizmickým posuvům půdy. Mají tvrdý střed a kolem něho jsou pískovcové nánosy jako letorosty u stromů. Některé jsou ze štěrku nebo štěrkopísku. Jádro je s horninami stmeleno vodou s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého. Některé trovanty jsou jako malé oblázky a vejdou se do dlaně, jiné váží několik tun a dosahují výšky až čtyři a půl metrů. Tyto prazvláštní a jedinečné kameny lze spatřit v oblasti Valcea podél potoka Gresarea nejen u Costesti, díky níž se jim také říká kameny Costesti, ale v sousední obci Otesani.

Chodící stromy skutečně existují. Vědci si nedokáží úkaz zatím vysvětlit
Cestování

Chodící stromy skutečně existují. Vědci si nedokáží úkaz zatím vysvětlit

Živé kameny?

Pokud jde o pověst, že trovanty rostou, pak je pravdivá. Ano rostou. Sice ne jako z vody, jak se říká, ale voda svou roli hraje. Když hodně prší, začne díky minerálům v kamenech probíhat chemická reakce, která způsobuje velký tlak na jádro. Nánosy a usazeniny jsou vytlačovány na povrch a kámen začne „bublat“. Zvětšuje svůj objem. Roste sice velmi pomalu, tak čtyři až pět centimetrů za tisíc let, ale během těch tisíciletí vyrostly v nádherné a jedinečné útvary. A pohyb? Říká se, že jeden výzkumník údajně trovanty filmoval a zjistil, že jeden z nich se během dvou týdnů posunul o dva a půl milimetru. Někteří badatelé se domnívají, že pohyb způsobuje písek, ve kterém kameny leží. Tím, jak ho kameny během dešťů vstřebávají, tak vlastně mění své místo a posouvají se. Jiní říkají, že je do „pohybu“ uvádí buď zahřívání, nebo ochlazování půdy. Některé z těchto bizarních kamenů však jsou pevně přirostlé k podloží. Někdy se stane, že se během chemické reakce „bublina“ z kamene odloupne. Obrazně se tak narodí trovantík, aby si dál mohl žít svůj vlastní život. Takže se zdá, že jsou skutečně živé. Rostou, hýbou se, „rodí“ mladé.

Zdroj: Youtube

Vzácní chráněnci

V minulosti místní občané prodávali malé trovanty turistům. Dnes je celá oblast chráněnou přírodní rezervací, která je pod správou místního sdružení Kogayon. Díky své jedinečnosti jsou i přírodním unikátem pod ochranou UNESCO. Trovanty jsou bezesporu jedinečnou "hříčkou" přírody a měly by být zachovány i pro budoucí generace.

Sacro Bosco, místo děsu: Tlama do pekla říká: Zde všechen rozum odchází
Cestování

Sacro Bosco, místo děsu: Tlama do pekla říká: Zde všechen rozum odchází

Zdroje: www.sciencealert.com, science.howstuffworks.com, indie88.com

Tagy Rumunsko UNESCO