Bylo 20. srpna roku 2020. Pro stavební dělníky, provádějící renovaci kamenné Davidovy fontány uprostřed města, to měl být další normální pracovní den. Brzy ale zjistili, že na toto čtvrteční ráno nikdy nezapomenou.

Dnes chtěli rozebrat vrchní část monumentu, včetně busty prvního starosty městečka Pierra Davida. Jeden z mužů pečlivě odstraňoval kameny, když na něho najednou něco spadlo. Myslel si, že je to kus dřeva. Když vzal předmět do rukou, zjistil, že drží zrezivělou krabičku. 

Truhla v kašně

Po jejím otevření objevil sklenici naplněnou čirou tekutinou, v níž plavalo něco tmavého. Jakmile se na věc zadíval pozorněji, překvapením otevřel ústa. „Je v tom srdce,” zavolal na kolegy. „A vypadá jako lidské.”

„Vždy jsme si mysleli, že příběh o srdci prvního starosty Pierra Davida, ukrytém někde ve městě, je pouhou báchorkou,” říká Nathalie Weerts z Musée des Beaux Arts et de la Ceramique. „Nápis na krabičce ale pravdivost legendy potvrdil.”

Srdečný starosta

Pierre David byl starostou Verviers dohromady sedmnáct let, v době, kdy bylo textilní velmocí. Díky proslulosti svých výrobků se rychle rozrůstalo. Vysoký úředník byl mezi lidmi oblíbený. Proslul jako bojovník za chudé, podněcoval vznik prvních sociálních bytových domů v Evropě, založil hasičský sbor, střední školu a několik charitativních organizací. 

„Když zemřel na následky pádu ze stodoly, byl to pro obyvatele města šok,” vysvětluje historik Luis-Bernard Koch. „Tři dny po jeho smrti mu bylo se svolením rodiny vyjmuto srdce, zakonzervováno v alkoholu a vloženo do zinkové krabičky s cílem, že ho uloží do vhodné pamětní struktury. Neshody ohledně typu památníku a financování ale způsobily, že orgán ležel ve skladu téměř čtyřicet let. Řada lidí na něj zapomněla.”

Zdroj: Youtube

25. června 1883 byla na náměstí Place Verte odhalena fontána s bustou starosty. O tom, že do jejích útrob bylo uloženo i srdce kolovaly jenom legendy. Jak se ale ukázalo, byly pravdivé.

Zdroj:

www.youtube.com, www.smithsonianmag.com, www.en.wikipedia.org