Tzv. Tuckerův telefon se skládal ze staromódního klikového telefonu, který měl uvnitř zabudovaný elektrický generátor na dvě baterie. V rané telegrafii se jeho baterie používaly k napájení nástrojů. U telefonů se generátor využíval k vytvoření elektrického proudu, díky němuž telefonní aparát vyzváněl.

Smrtící vynález vymyslel lékař Dr. A. E. Rollins na vězeňské farmě Tucker State Prison Farm v Arkansasu v průběhu 60. let 20. století. Kromě vězení v Arkansasu se nástroj používal na policejním oddělení v Chicagu a také během Vietnamské války, kdy se takto mučili zajatí členové Vietkongu. Jeho výhodou byla nízká hmotnost, tedy možnost použití kdekoliv.

Právě ve vězení Tucker se začal telefon používat k týrání vězňů. Postup vypadal tak, že vězně nejdříve dozorci odvezli do speciální místnosti, kde byl připoután ke stolu či židli. Následně k němu byly přidělány dvě elektrody, vodič a „horký drát“, který spravoval smrtící proud elektřiny. Vodivý drát byl přidělán k palci, ten druhý pak ke genitáliím. Poté mučitel zatáhnul za páku telefonu, ke kterému byly dráty připevněny, a do genitálií a následně celého těla vystřelil elektrický proud. Trýznění mělo drastické následky s trvalým poškozením orgánů a vynecháno nebylo ani duševní zdraví jedince: Nejčastější byla PTSD neboli posttraumatická stresová porucha. Vězeňský slang obsahoval v té době obrat „dálkový telefonní hovor“, což nebylo nic jiného než opakované vypouštění elektrických výbojů do těla až téměř do bezvědomí. Prováděli je zejména vězni, kteří si vysloužili privilegia podobná těm, jež měli samotní strážci.

Tuckerův telefon se používal, podle zprávy z roku 1974, hlavně na nespolupracující a nenapravitelné vězně. Už samotný název vězeňského zařízení evokoval scény sadismu a brutality. Poslední zaznamenané použití Tuckerova telefonu je z roku 1968. V 70. letech byl pak mučicí nástroj definitivně zakázán. Zanedlouho přišla vězeňská reforma, navržená guvernérem Winthropem Rockefellerem. Zjistilo se totiž, že kromě toho, že byli vězni biti a bičováni, byli mučeni ještě dalšími metodami, např. vrýváním jehly pod nehty či horkými kleštěmi. Pravidelně na ně také dozorci z legrace stříleli.

I když byl Tuckerův telefon zakázán, byl údajně používán i v 80. letech. Dodnes se podle některých zdrojů využívá americkou organizací CIA, kde funguje jako technika forenzního dotazování.

Zajímavostí je, že existuje další slangový výraz pro mučení „telefonem“. Jde o slovní obrat „telefonní hovor Putinovi“, obdobu trýznění elektrickými šoky. Tato metoda se provádí u ruských policejních složek. Elektrody se v tomto případě napojí na ušní boltce či nos a genitálie odsouzeného. V Rusku se tyto a jiné techniky používají pravděpodobně dodnes.