Tibetští buddhisté považují smrt spíše za proces než za událost a věří, že thukdam znamená, že duch ještě zcela neopustil fyzické tělo. Podívejte se například na toto video, které monitoruje puls u již zemřelého mnicha:

Zdroj: Youtube

Cesta do thukdamu a Projekt Thukdam

Cesta do thukdamu začíná hlubokou meditací "jasného světla", během níž se mnichovo vědomí postupně rozšiřuje a splývá s univerzálním vědomím, odpoutaným od tělesné formy. Teprve tehdy se tělo uvolní z koloběhu života.

Ačkoli se věda touto mystickou událostí zabývala, dosud neposkytla definitivní vysvětlení, proč těla těchto mnichů odolávají rozkladu. Projekt Thukdam, který vede neurovědec Richard Davidson z Centra pro zdravou mysl Wisconsinské univerzity v Madisonu, provedl nejkomplexnější studii na toto téma. Jejich výzkum zahrnuje elektroencefalogramy (EEG) 13 zemřelých mnichů, kteří praktikovali thukdam, a neodhalil žádné známky mozkové aktivity ani po nejméně 26 hodinách od smrti.

Podstata vědomí zůstává záhadou

Zatímco někteří mohou thukdam odmítat jako něco, co se vymyká vědeckému poznání, Davidson považuje tento výzkum pouze za počáteční krok v pokračujícím úsilí. Filozof Evan Thompson, který se na projektu nepodílel, naznačuje, že odpověď možná neleží v samotném mozku. Navzdory absenci přesvědčivých výsledků, i dalajlama, coby významný zastánce propojení buddhismu a vědy, nadále hledá racionální vysvětlení tohoto zajímavého jevu.

Je zajímavé, že i jinde ve světě byly zaznamenány další případy opožděného rozkladu, ale thukdam zůstává jedním z nejpřesvědčivějších a nejzáhadnějších případů. Jak se vědci hlouběji zabývají podstatou vědomí a zkoumají teorie, jako je vědomí na kvantové úrovni, připomínají, že podstata samotného vědomí zůstává hlubokou záhadou.

Zachovaná těla uctívaných tibetských mnichů zatím stále uchvacují a matou vědecké mozky a zanechávají světu fascinující záhadu, kterou je třeba teprve zcela rozluštit.

Zdroje: pictolic.com, bigthink.com - studie, bigthink.com