V době kamenné údajně vznikly tunely, které se táhnou tisíce kilometrů ze Skotska až do Turecka.

Archeolog našel obří pravěký tunel ze Skotska do Turecka

Středověké tunely Erdstall staré několik století byly nalezeny například v Německu, Rakousku, Francii, Irsku a Skotsku.

Vzniko mnoho konspiračních teorií, které tvrdí, že byla objevena propojená "síť" tunelů, které pocházejí z doby kamenné a táhnou se napříč Evropou od Skotska až po Turecko.

Mýtická verze tunelů se také odvolává na práci německého prehistorika a archeologa Heinricha Kusche. Právě ten měl tunel objevit. Je také spolu se svou ženou Ingrid autorem německy psané knihy o tunelech Erdstall z roku 2009.

Pravěká podzemní síť tunelů táhnoucích se až ke Středozemnímu moři je tak pro vědce stále záhadou. V jejím rozuzlení rozhodně nejsou jednotní, ačkoliv jde o 12 000 let starý a působivý objev.

Vědci se zhádali do krve

Někteří odborníci se domnívají, že tato síť sloužila jako ochrana člověka před predátory, jiní přicházejí s myšlenkou, že propojené tunely sloužily jako dálnice k tomu, aby lidé mohli bezpečně cestovat. A to bez ohledu na války, násilí nebo dokonce počasí panující nad zemí. Pokud je tato hypotéza správná, mohli bychom tento systém označit za jakousi starověkou podzemní superdálnici.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jsou tu však i tací, jež se domnívají, že nalezené tunely lze považovat za jistou bránu do podsvětí.

Bylo provedeno několik radiokarbonových datovacích analýz. Ukázaly, že tunely pocházejí z 10. až 13. století. Kousky dřevěného uhlí nalezené ve štolách Erdstall v Höcherlmühle pocházejí z období mezi lety 950 a 1050 n. l. Nejednostnost vědců vede ke krvelačným hádkám.

Díky mezinárodní spolupráci pracovní skupiny Erdstall se objevily nové poznatky. Tunely se údajně nacházejí také v některých částech Irska, Skotska a střední Francii.

Toto rozmístění má zajímavé paralely s trasami irsko-skotských putujících mnichů, kteří se přemisťovali v 6. století z keltského severu a kteří jako misionáři cestovali napříč kontinentem. Tetovaní mniši se vydávali na cestu na kontinent z ostrovů s dlouhými holemi a v hrubých hábitech.

Patří mezi ně legendární Kilián, jež kázal v jihoněmeckém Würzburgu a svatý Gall, který se dostal až k Bodamskému jezeru. Tito misionáři s sebou údajně přinesli pohanské představy, pozůstatky druidské vzdělanosti a zvláštní keltské představy o posmrtném životě, jež následně vedly ke stavbě podzemní sítě tunelů. Jejich účel je však stále neznámý.

Zdroje:

interestingengineering.com

anciently.net

www.ancient-origins.net