Zejména podmořské jeskyně na mexickém poloostrově Yucatán skrývají rozsáhlý labyrint archeologických památek, které jsou světově jedinečné. Nález z roku 2020 vrhá nové světlo na ranou historii těžby v Americe a poskytuje vzácný pohled na technologické úspěchy starověkých civilizací. Ukazuje totiž, že v cenotách lze nalézt i objevy z pravěku. Podívejte se na pozoruhodné video:

Zdroj: Youtube

Z přírodních útvarů se vyklubal starověký důl

Podle zpráv byl důl objevený týmem potápěčů pod vedením Eda Reinhardta z McMasterovy univerzity v Kanadě, kteří zkoumali podmořské jeskyně podél východního pobřeží Quintana Roo. Tým si všiml řady podivných útvarů na dně jeskyně, o nichž se původně domníval, že jde o přírodní skalní útvary. O jeskyních v této oblasti se ví, že se zde občas najdou kosterní pozůstatky dávných lidí, kteří jeskyně obývali před tisíci lety, kdy byla hladina moře v této oblasti mnohem nižší a jeskyně suché a přístupné.

Při bližším zkoumání však vědci zjistili, že se ve skutečnosti jedná o pozůstatky starobylého dolu, který by mohl být starý až neskutečných 12 000 let. Důl se skládá z řady tunelů a komor, z nichž některé jsou více než 100 metrů dlouhé. Stěny dolu jsou lemované stalaktity a stalagmity, které Mayové používali k podpoře své důlní činnosti. Potápěči našli také stopy po nástrojích a dalších artefaktech, včetně kusů keramiky a šperků. Nalezli zde i kopací nástroje, lůžka na těžbu okru, navigační značky a starověká ohniště.

Podvodní jeskyně jsou jako časová kapsle," říká odborník na potápění a mikropaleontolog Ed Reinhardt. „Jsou zde jasné důkazy o těžbě okru, která by probíhala před tisíci lety." Z nějakého důvodu se však v dole přestal těžit okr asi před 10 000 lety, ač jeskyně byla stále přístupná.

Důl podporoval mayskou ekonomiku

Objev dolu je významný, protože poskytuje důkazy o raných hornických aktivitách v Americe a naznačuje, že Mayové byli technologicky mnohem vyspělejší, než se dosud předpokládalo. Podle archeologa Sergia Grosjeana „je objev tohoto dolu významný, protože ukazuje, že Mayové byli schopni těžit cenné nerosty z hlubin země pouze pomocí jednoduchých nástrojů a technik".

Kromě toho je význam dolu i v tom, že poskytuje nové poznatky o ekonomickém a sociálním uspořádání starověké mayské společnosti. Podle Grosjeana důl pravděpodobně vlastnil mocný jedinec nebo skupina a nerosty vytěžené v dole byly pravděpodobně využívané k podpoře mayské ekonomiky a společnosti.

Mayové stále mají svá tajemství

Objev dolu vyvolal značné vzrušení mezi archeology a historiky, kteří se chtějí dozvědět více o mayských technologických úspěších. Jak poznamenal archeolog Guillermo de Anda: „Tento objev nám ukazuje, že o Mayích a jejich civilizaci toho stále ještě mnoho nevíme. Je to připomínka toho, že stále existují tajemství, která čekají na odhalení, a že minulost nás může mnoho naučit o přítomnosti a budoucnosti."

Objev 12 000 let starého mayského dolu je pozoruhodným nálezem a poskytuje důkazy o technologických úspěších Mayů a o jejich ekonomické a sociální organizaci.

Zdroje: www.sciencealert.com, www.dailymail.co.uk, www.science.org - studie