Tajné tunely

Při vstupu do této podzemní říše člověka okamžitě obklopí chlad a pozůstatky minulé éry. Tento tunel, který se zachoval po více než sedm desetiletí, se táhne několik stovek metrů a nabízí pohled do hlubin historie. 

Při opatrném procházení vlhkým a kluzkým terénem se návštěvníci setkávají s odbočkami, které byly strategicky navržené tak, aby zmírnily dopady případných bombových útoků. Ačkoliv byl tunel původně postavený jako ochrana před nálety, později se jeho využití změnilo.

Po znárodnění továrny a jejím následném bankrotu se objevily nápadité návrhy – včetně pěstování hub. „Návrh na netradiční přeměnu podzemních prostor na houbovou farmu vzbudily zvědavost i úspěch,“ uvedl David Valůšek, ředitel Státního okresního archivu.

Kromě válečných a poválečných úprav v sobě tunel skrývá také ozvěny každodenního života. Jeho stěny zdobí historické nápisy, které nabízejí pohled do jeho mnohotvárné minulosti. Součástí tunelu jsou také pozůstatky kdysi rušného krytu a skladovacích prostor. Ty jsou však dnes již v propadlišti dějin.

Běh času nebyl ke zlínskému podzemí příliš přívětivý. Desítky let zanedbávání zde zanechaly své stopy po vniknutí a následném rozpadu. Navzdory snahám o zachování se tyto podzemní pozůstatky staly častým terčem vandalismu a vykořisťování, což znehodnotilo jejich původní účel.

Mapy neexistují

Zlínská podzemní síť přesahuje hranice Baťova komplexu a protkává krajinu města nejrůznějšími příběhy. Tyto skryté prostory, měly poskytovat útočiště v době války až po poválečné protiatomové kryty sloužící k ochraně, jsou svědectvím bouřlivé historie města.

Město Zlín představilo projekt podzemního tunelu:

Zdroj: Youtube

S tím, jak moderní svět zasahuje do těchto zapomenutých koridorů, je snaha o zachování a připomenutí jejich odkazu stále naléhavější. Prostřednictvím průzkumu a dokumentace se odkrývají další tajemství zlínského podzemí.

Jejich postupným skládáním se osvětlují střípky minulosti. Přesto, že pro tyto prostory neexistují žádné mapy, jsou zdrojem informací k dávné minulosti. O podzemí pod centrem Zlína se začalo více diskutovat až před pár lety.

Právě tehdy začala rekonstruce jedné z nejrušnějších křižovatek ve městě. Stavba se však musela odložit, kterou vlastnila zkrachovalá firma Svit. Bylo důležité nejprve vyřešit vlastnické vztahy. Chodbu z protileteckého krytu nakonec odkoupila Zlínská radnice.

Podle historiků jsou však v této lokalitě i další tunely a kryty pro tisíce lidí. Vzhledem k absenci map a jakýchkoliv dokumentů, které by pomohly s jejich přesnou lokalizací, nejsou tato místa dokonale podchycená. 

Ve městě opředeném historií, kde každý roh ulice vypráví svůj příběh, slouží zapomenuté tunely pod Baťovým komplexem jako němí svědkové houževnatosti lidského ducha. Zachování tohoto odkazu je důležité jako pamatáka pro další generace.

Zdroje: ct24.ceskatelevize.cz, zlin.rozhlas.cz, zlin.cz