Přestože jsou fogous na místě již tisíce let, předpokládá se, že se základy jeskyní změnily jen velmi málo. Vypadají stále stejně, jako by byly součástí původních osad, které je obklopovaly. Nacházejí se jen v okolí Cornwallu a ačkoli byly podobné, nikoli stejné, stavby nalezeny i jinde, prakticky nic o nich nevíme. V Cornwallu bylo nalezeno čtrnáct tunelů - nazývaných "fogous" podle cornwallského slova pro jeskyni "ogo". Nikde jinde v Anglii obdobné stavby nenajdeme.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Většina podzemních chodeb byla vybudovány asi před 2400 lety. Na rozdíl například od labyrintů měděných dolů, které byly vyhloubeny před 3 800 lety ve Walesu, nebyly fogous (a souterrains) pouze vykopány, ale vybudovány a k jejich vytvoření lidé otevřeli hluboké příkopy v zemi, obložili je kamennými deskami, překryli je hlavními kameny a zasypali prostor nad nimi.

Vesnice Carn Euny a Halliggye

Jedním z nejzachovalejších míst je vesnice Carn Euny v jihozápadní Anglii, která byla obývána od doby železné až do pozdní doby římské. Nalezneme zde základy kamenných domů z 2. až 4. století našeho letopočtu, místy až metr vysoké, které jsou jedněmi z nejzachovalejších podzemních tunelů v oblasti, stejně jako fogou v samém srdci vesnice. Vykopávky zde probíhají od roku 1964 a postupně odhalily, že zde bylo nejméně deset domů, které patřily do několika různých období osídlení od doby železné.

Podzemní tunel ve vesnici Halliggye z 5. nebo 4. století př. n. l. tvoří komplex mlžných chodeb, zastřešený a obezděný kamenem. Jedná se o největší a také jeden z nejzachovalejších tajemných podzemních tunelů spojených s cornwallským osídlením z doby železné. Fogou se nachází v rámci typu sídliště známého jako round.

Vykopávky odhalily, že lokalita je jedním z nejstarších známých příkladů tohoto typu osídlení kdekoli na světě. Dříve zde stály malé dřevěné nebo kamenné domky, kulatého nebo oválného půdorysu a fogou leží v severozápadní části kruhu. Do tunelu se vchází krátkou otevřenou chodbou s původní šikmou podlahou.

Celkem je těchto starověkých fogous jen asi patnáct – některé se nacházejí v Irsku, Skotsku a ve Francii. Jsou tedy atlantickým fenoménem, ale pro ty v Cornwallu se vžil název fougou. Cornwall je navíc místem s velmi odlišnou kulturou od jiných míst v zemi v průběhu prehistorie. V Irsku se označují francouzským slovem souterrain, což znamená pod zemí.

K čemu fogous sloužily?

Účel fogous není dodnes znám a je dost pravděpodobné, že jej nikdy nezjistíme. Podle Wina Scutta, kurátora nemovitostí existují tři hlavní teorie existence jeskyní. Mohly sloužit jako určitá forma útočiště či úkryt v dobách nesnází. Nebo se možná používaly jako chladírny nebo sklepy pro skladování zboží nebo hospodářských zvířat. Půda v nich je navíc kyselá, což pomáhá vysvětlit nedostatek organického materiálu, jako je obilí a kosti. Přesto jde o nepraktickou konstrukci chladírny. Pokud se chystáte postavit podzemní lednici, budete chtít, abyste do ní mohli vstoupit a vystoupit z ní.

Podle třetí teorie mohly mít rituální význam, což je však nejméně pravděpodobné. Nevylučuje se ani možnost, že mohly být všechny funkce spojeny.

Ve skutečnosti stále nevíme, k čemu fogous slouží, protože nebyly řádně vykopány v moderních podmínkách. Některé teorie navíc říkají, že není důvod, aby pravěcí lidé tyto stavby dělali. Možná proto byly vyhloubeny mnohem později.

Mohly být však i pohřebištěm, ale kromě jedné, kde se snad urny nalezly, v žádné ze šesti fogous, které byly prozkoumány moderními archeologickými technikami, nebyly nalezeny žádné stopy po pohřbu, ať už popelem z kremace nebo kostmi.

Další informace o fogous zjistíte i v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Záhada nevyřešena

"Mnoho z nich bylo vykopáno starožitníky, takže nemáme mnoho dobrých záznamů o tom, co bylo nalezeno," řekla archeoložka Susan Greaneyová, vedoucí historička nemovitostí v English Heritage, která se specializuje na prehistorii. "Existuje jen několik staveb, které byly vykopány v moderní době – a nezdá se, že by to byly stavby, které opravdu snadno vydávají svá tajemství."

Do fogous není snadný přístup a mnohé z nich mají například nadpraží, která by byla viditelná z povrchu – což z nich činí zvláštní úkryt před vetřelci.

Archeologové se dodnes potýkají s mnoha hádankami, od podivného tvaru tunelů až po vyčištěný charakter jejich interiérů. Souhlasí, že pravděpodobně měly fogous více než jedno využití.

Zdroje:

www.cornwalllive.com, www.bbc.com, cornishbirdblog.com