V bohatých análech Osmanské říše se odvíjí okouzlující příběh - příběh Turhan Hatice Sultan, podmanivé blondýnky, jejíž cesta od zajatkyně ke královně matce se vymykala všem normám. Její příběh, plný ambicí, bojů o moc a architektonické velkoleposti, nepřestává fascinovat moderní svět.

Narodila se jako Nadya kolem roku 1627. Úchvatná blondýnka Nadya, zajatá z ruských zemí, jejíž osud se nenávratně změnil. Málokdo tušil, že se stane ústřední postavou slavného osmanského dvora. 

Ze zajatkyně se stala konkubína

Turhanina cesta vedla do honosného paláce Topkapı, darovaného Kösem Sultanem. Turhan se stala ceněným majetkem, který dostal sultánův syn Ibrahim. Zlomem osudu Turhan porodila syna jménem Mehmed, který nakonec nastoupil na trůn jako Mehmed IV.

A pak začaly boje o moc a regentství. Na počátku vlády Mehmeda IV. se říše zmítala v bojích o moc. Turhaniny ambice se střetly s ambicemi zkušeného regenta Kosema Sultána. Obě ženy soupeřily o vládu, ale Turhanina houževnatost neochabovala.

Turhanin triumf a odkaz

Vláda Kosem byla přerušena, když Turhan zorganizovala její pád. V roce 1651 Turhan odstranila svou rivalku a zajistila si tak pozici královny matky. Navzdory obviněním zůstal Turhanin podíl na Kosemině smrti zahalený tajemstvím.

Turhanina zdatnost přesahovala rámec politiky. Její architektonické výkony ohromovaly celou říši. Vryla své jméno do kamene, opevnila strategické oblasti a postavila architektonické skvosty. Mezi nimi se tyčí mešita Yeni, která je důkazem jejího nezdolného ducha a vize. Opevnila důležité oblasti a zanechala nesmazatelnou stopu v panoramatu Istanbulu. Její vrcholné dílo, mešita Yeni, byla první císařskou mešitou postavenou ženou. Dnes je tato majestátní stavba důkazem jejího vlivu.

Zrekonstruovaná tvář Turhan Hatice Sultan

Nyní se přesuneme do moderní doby, kdy technologie vzkřísila Turhaninu tvář. Díky zručným forenzním technikám vznikla realistická rekonstrukce její tváře. Animace vdechla historii život a zachytila Turhaninu podstatu.

Turhanina cesta skončila v roce 1683. Nyní odpočívá na věčnosti v mešitě Yeni po boku svého syna a potomků. Její smrt znamenala konec éry známé jako sultanát žen a zanechala po sobě odkaz plný ambicí, vlivu a architektonických zázraků.

Od zajatkyně po konkubínu, od bojů o moc po regentství, vzdorovala konvencím a přetvářela dějiny. Její živá tvář, pohled do jejího světa, nás zve, abychom se stali svědky její podmanivé cesty v živé tapiserii Osmanské říše.

Podívejte se konečně do její tváře tak, jak ji ztvárnil film:

Zdroj: Youtube

Příběh Turhan Hatice Sultan je pestrou mozaikou – byla zajatkyní, která se stala konkubínou, organizátorkou královského soupeření, architektkou velkoleposti a nyní i tváří, která díky forenzní antropologii znovu ožila.

Zdroje: khaleaallen.wordpress.com/Turhan_Sultan, www.historyofroyalwomen.com