Renomovaný britský egyptolog Nicholas Reeves, bývalý kurátor oddělení egyptských starožitností Britského muzea, se domnívá, že záhadné nápisy v Tutanchamonově hrobce naznačují větší stavbu. Hrobka by mohla skrývat tajné dveře, jež by mohly vést i do dosud neobjevené hrobky královny Nefertiti. Kdyby se toto odhalení potvrdilo, mohlo by být archeologickým objevem století.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak se nadějná domněnka objevila?

Tato možnost se objevila, když Reeves rozluštil kartuše zobrazující Tutanchamona pohřbeného jeho nástupcem Ajem II., namalované přes kartuše zobrazující Tutanchamona pohřbívajícího Nefertiti. Aj byl nástupcem mladičkého faraona Tutanchamona, za kterého v době Tutovy nezletilosti spoluvládl jako jeden z regentů.

Tento nečekaný objev pak nastiňuje teorii, že Tutanchamonova hrobka je pouze vnější částí mnohem rozsáhlejšího pohřebiště, v němž se možná nachází legendární egyptská královna. Reeves zdůrazňuje, že Tutanchamonova hrobka byla vždy záhadou kvůli svému neobvyklému tvaru a skromným rozměrům, které se na krále nehodí.

Tutovy stále existující otazníky

Nečekaná Tutanchamonova smrt ve věku 19 let, po pouhých devíti letech na trůnu, by mohla být klíčem k rozluštění této starověké záhady. Reeves spekuluje, že Tutanchamonův spěšný pohřeb do již existující hrobky – původně připravené a obývané Nefertiti – vedl i k jejímu záhadnému uspořádání. Navzdory neprůkazným výsledkům radarového skenování prováděného od roku 2015 Reeves věří, že skryté hieroglyfy dávají jeho teorii nový impuls.

Hrobka nebyla určena faraonovi

Reeves tvrdí, že na zdobené severní stěně je zobrazen Aj, který provádí rituál "otevření úst" mumie. Při bližším zkoumání výjevu jsou zde ale patrné stopy Tutanchamonova jména, což naznačuje manipulaci a úpravu původní scény. Reeves se domnívá, že Tutanchamon byl jakýmsi „vetřelcem“ ve vnější části Nefertitiiny podstatně větší hrobky.

Pokud se Reevesova teorie potvrdí, mohlo by to znamenat, že Tutanchamonova hrobka skrývá skryté dveře vedoucí do dosud neobjevených komnat královny Nefertiti. Potenciální důsledky tohoto odhalení přesahují rámec rozluštění záhad Tutanchamonovy hrobky a nabízejí pohled do bohaté historie jedné z nejzajímavějších a nejvlivnějších osobností starověkého Egypta.

S pokračujícími vykopávkami a průzkumem mohou starověké egyptské písky ještě vydat tajemství místa Nefertitiina posledního odpočinku, a tento objev se tak stane milníkem v análech archeologických úspěchů.

Zdroje: www.theguardian.com, www.thecollector.com, www.britannica.com, cs.wikipedia.org