Nový pohled na lebku krále Tutanchamona

Díky moderní medicíně i archeologie a antropologie vzkvétají. Proč? Je to díky detailním informacím, které jsme nyní schopni získat z kosterních pozůstatků i tisíce let starých mumií. Bez toho, abychom mumie poškodili, či dokonce na ně sahali. Neinvazivní technologie jako CT sken jsou běžně používané lékaři, ale také odborníky. TI se zabývají nejen vzhledem a stavem těla mumifikovaných králů a významných osob, ale s tím spojených obyčejů a fungování společnosti před několika tisíci lety. Co prozradil CT sken jednoho z nejslavnějších faraonů Egypta?

Slavný Tutanchamon ve zlatém sarkofágu

Mumie Tutanchamona ve zlatém sarkofágu se společně s pohádkovým bohatstvím faraonovy hrobky stala jedním z egyptských symbolů. Hrobka krále Tuta, jak je zkráceně často označován především v anglických textech, byla objevena 4.listopadu 1922 Howardem Carterem v Údolí králů a byla označena KV62. Původní jméno mladičkého krále znělo Tutanchaton čili „Živoucí obraz Atonův“, ale jeho trůnní jméno, když se stal faraonem, bylo Nebcheperure.

Nezvyklý vzhled lebky Tutanchamona

O devítiletém chlapci, který se stal vládcem Egypta, ale zemřel jen po několika málo letech, něco málo víme. Samozřejmě mnohé zůstane na věky skryto. Detaily o životě Tutanchamona přiblížil právě CT sken provedený týmem doktorky Caroly Randové. Dokonalý sken pozůstatků faraona není jen začátkem k populární 3D rekonstrukci obličeje, ale především zkoumání kosterních pozůstatků. Forenzní bioarchologie se zabývala hlavně atypickými změnami na kostře mladičkého faraona. Vědce zaujala především protáhlá lebka, která je na skenu, a také ve vytvořené podobizně Tutanchamona, markantní. I laik se všimne, že lebka není standardního tvaru. Co bylo příčinou?

Jiný tvar lebky v Tutanchamonově rodině

Odborníci začali tím, že pátrali po dalších změnách na Tutově kostře. Vzhledem k tomu, že jsou dobře známé a potvrzené příbuzenské sňatky, vědci hledali další změny, které jsou typické pro rodiny, kde opakovaně docházelo k plození dětí z incestních vztahů. Vědci však nenašli deformace, které jsou typické pro takové genetické změny. Jenže faraonův neméně slavný otec Achnaton i manželka Nefertiti měli lebky podobně deformované. Co bylo dříve považováno jen za umělecké ztvárnění a styl určité doby, je dnes potvrzeným faktem. Králové měli delší lebky. Jak je to možné?

Proč měla Tutanchamonova lebka jiný tvar?

Jde o takzvanou umělou deformaci lebky. Stejně tak jako dnešní lékaři doporučují helmy pro správný přirozený tvar dětské, ještě tvárné lebky, ve vyšších kruzích a královských rodinách nejen starého Egypta bylo tvarování lebky častým obyčejem. Odlišný vzhled faraonů jistě svědčil o jejich příbuznosti se samotnými bohy. Vědci se domnívají, že tvarování lebky ovazováním pruhů látky nepůsobilo, žádné další komplikace. Pokud nebyl redukován prostor pro mozek uvnitř lebky, pak patrně nedocházelo k žádným vedlejším negativním účinkům tohoto zvláštního zvyku.

Podívejte se na to, jak nezvykle vypadal král Tutanchamon.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.express.co.uk, www.fieldmuseum.org, cs.wikipedia.org