Objev Tutanchamonovy hrobky je jedna z nejznámějších událostí v dějinách archeologie. Spisovatel Gerald O´Farrell ve své knize Tutanchamon: Podvod nebo skutečnost tvrdí, že Howard Carter a lord Carnarvon ji však nalezli dříve, než oficiálně oznámili. Měli ji také vyloupit a poničit, aby to vypadalo, že zde byli vykradači.

O´Farrell tuto dedukci zakládá na faktu, že se v hrobce nenašly papyry o životě panovníka, které patří mezi běžnou výbavu. Německý publicista Manfred Dimde se domnívá, že zmizely ihned poté, co je angličtí egyptologové přeložili a narazili na odstavec, jež vyjmenovává Tutanchomonovy předky. Jedním z nich je také Achnaton.

Tutanchamon a Mojžíš

Tutanchamon se původně jmenoval Tutanchaton. Egyptolog a spisovatel Ahmed Osman tvrdí, že faraon si jméno změnil ihned po tom, co byl jeho otec na konci sedmnáctého roku vlády vyhnán do exilu v Sinaji. Právě tento příběh se měl do Bible dostat jako Mojžíšův odchod z Egypta do Země zaslíbené.

Faraon Achnaton se narodil roku 1394 př. n. l. Jeho matkou byla královna Teje, podle Osmana Židovka s nápadnými semitskými rysy. Právě ona měla ovlivnit jeho náboženské představy. Achnaton totiž v dospělosti založil novou víru, v níž za jediného boha vyhlásil Atona. Stal se tak prvním historicky známým zakladatelem monoteistického náboženství.

Podle Francouzky Christiane Desroches Noblecourt se toto nové vyznání od dobových lišilo tím, že prosazovalo světlo a lásku. Egyptoložka také tvrdí, že si faraon ponechal některé egyptské zvyklosti, které později převzalo i křesťanství. Achnaton měl zavést obřad podobný mši svaté. Jeho dobovými reliéfy se prý inspirovali katoličtí kněží a slavnostní nošení faraonů na přenosném dřevěné trůně měli převzít papežové.

Slavný britský egyptolog William Flinders Petrie také upozorňuje, že křesťanské Desatero se nápadně podobá tzv. atonskému zákoníku a textům v egyptské Knize mrtvých. Tam se nebožtíci zpovídají, že se „nedopustili klamu, nezabili a nekradli..." Dalším důkazem toho, že Achnaton a Mojžíš mají být jedna a tatáž osoba, je archa úmluvy obložená čistým zlatem. „Kde vzali utečenci tak vzácný kov? Vždyť byli národem otroků," ptá se znalec Bible Roger Sabbah. Podle něj ji zafinancoval právě faraon.

Biblický příběh

Egyptským kněžím se nové náboženství nelíbilo. Proto měli společně s vojevůdci povstat a Achnatona vyhnat do exilu. Po několik let se pak jeho jméno nesmělo vyslovovat nahlas. Jeho stoupenci mu tak začali říkat „pravý syn”, egyptsky Mos, hebrejsky Moše. „A jsme u Mojžíše," říká Ahmed Osman.

Také slavný psychoanalytik Sigmund Freud se příběhem egypťanů zabýval. Ve své knize Mojžíš a monoteismus, vydané v roce 1939 píše, že Mojžíš byl ve skutečnosti rádcem Achnatona. Krátce poté, co měl faraon zemřít, se nesmířil se zavržením jediného boha Atona a návratem k původnímu náboženství. „Zklamán se obrátil k Izraelitům žijícím v Egyptě. Přijal je za svůj národ a oni od něj převzali náboženské učení. Jméno Aton se změnilo na Jahve a Mojžíš se stal jejich předákem." Později pracuje s hypotézou, že Mojžíš i Achnaton mohli být nakonec jedna a tatáž osoba.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.mystika.info, paramag.eu, www.kemet.sk, spirit.cz