https://www.starovekyegypt.net/

https://ct24.ceskatelevize.cz/

https://www.irozhlas.cz/

Období Tutanchamonovy vlády spadá do období mezi lety 1333 a 1323 př. n. l. Faraon nastoupil na trůn už jako desetiletý a zemřel v pouhých 18-19 letech. Původně se předpokládalo, že mohl být zavražděn, analýza jeho ostatků však poukázala spíš na smrtelný úraz.

V roce 2014 v dokumentu britského kanálu BBC vědci nastínili teorii, že Tutanchamon spadl za rychlé jízdy z bojového vozu, přičemž si zlomil nohu i pánevní kost. O několik dní později pak zemřel na otravu krve. Těžké zranění však bylo zjištěno také na levé straně jeho trupu, a to nemohlo být způsobeno pádem. Podle egyptologa Christophera Nauntona to spíš vypadá, jako by ho vůz přejel. "Přesnou příčinu smrti ale doteď neznáme," dodal Naunton. (Zdroj: www.history.com leden 2020)

V jednom bodě se nicméně výzkumníci shodují: Tutanchamon zemřel nečekaně, o čemž svědčí narychlo připravená hrobka. Mikroorganismy nalezené na zdi naznačují, že ve chvíli zapečetí hrobky výmalba ještě nebyla suchá. Americký profesor Nicholas Reeves navíc našel důkaz, že některé pohřební artefakty včetně zlaté posmrtné masky byly původně připraveny pro královnu Nefertiti, první manželku Tutanchamonova otce.

Přestože byl faraon slabé konstituce a trpěl dědičnými chorobami způsobenými incestními sňatky předků (jeho biologickou matkou byla zřejmě vlastní sestra jeho otce), nikdo v jeho době nepředpokládal, že zemře tak mladý. Egypťané pro něj nemohli postavit novou okázalou hrobku v tak rychlém čase, a tak přestavěli již zbudované prostory určené pro poslední odpočinek královny.

Tutanchamona kůže byla po smrti napuštěna olejem tmavé barvy, aby mumie připomínala boha podsvětí Usira, který měl podle pověsti černou pleť. Faraonův penis byl ztopořen do úhlu 90° vůči tělu, což mělo zřejmě symbolizovat Usirovu schopnost plodi a regenerovat.

Na částech Tutanchamonova balzamovaného těla byly objeveny popáleniny, způsobené samovznícením hořlavého oleje, kterým byl faraon pomazán. Oheň se vzňal zřejmě krátce po uzavření hrobky a trval jen pár sekund, než se vyčerpal veškerý kyslík uvnitř sarkofágu. (Zdroj: www.livescience.com, duben 2016)