Toto tehdy šokující zjištění ještě více prohlubuje záhadu obklopující smrt a mumifikaci nejznámějšího faraona starověkého Egypta.

Shořelo Tutovo tělo?

Archeolog Chris Naunton, ředitel Egypt Exploration Society, našel v původních poznámkách Howarda Cartera zápisy, podle nichž Tutanchamonovo tělo zřejmě shořelo. Po prozkoumání faraonových ostatků pod elektronovým mikroskopem vědci potvrdili, že Tutanchamonovo tělo po uložení do zapečetěné hrobky skutečně shořelo.

Vědci se domnívají, že oleje použité při balzamování se nasákly do plátna, do něhož bylo zabalené královo tělo, a v přítomnosti kyslíku tyto hořlavé oleje vyvolaly požár, který dosáhl teploty přesahující 200 stupňů Celsia. Toto náhodné vzplanutí je dalším důkazem, že Tutanchamonův pohřeb byl provedený narychlo a ve spěchu.

Rozdrcené srdce

Výzkum rovněž poukazuje na tragickou nehodu vozu jako na příčinu Tutanchamonovy smrti. Virtuální pitva pomocí rentgenové a počítačové tomografie odhalila, že mladý faraon klečel na kolenou, když mu nehoda vozu rozdrtila hrudní koš, roztříštila pánev a rozdrtila mnoho vnitřních orgánů včetně srdce. Pozoruhodné je, že Tutanchamonovo srdce nebylo v jeho mumifikovaném těle nikdy nalezené.

Tento objev je významným přínosem pro poznání Tutanchamonova života a smrti. Vědecké důkazy zpochybňují předchozí teorie a prohlubují příběh o posledních chvílích chlapeckého krále. Zdůrazňuje význam probíhajícího výzkumu při odhalování záhad starověké historie a úspěchy moderních technologií při poznávání minulosti.

Na poměrně nové uchopení Tutovy smrti se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kde je srdce?

Tutanchamonovo srdce nebylo nikdy nalezené. Staří Egypťané během procesu mumifikace obvykle vyňali z těla vnitřní orgány a uchovávali je odděleně v kanopových nádobách. V Tutanchamonově případě se však jeho srdce v kanopových nádobách nenašlo a nebylo přítomné ani v jeho mumifikovaném těle.

I nejnovější výzkumy a virtuální pitvy potvrzují, že Tutanchamon mohl utrpět nehodu s vozem, která mu způsobila značná zranění, včetně poškození srdce. Předpokládá se, že srdce bylo při nehodě pravděpodobně rozdrcené nebo vážně poškozené, a proto se při mumifikaci nezachovalo spolu s ostatními orgány.

Absence Tutanchamonova srdce přispěla k záhadě obklopující jeho smrt a zůstává jednou z nevyřešených otázek souvisejících s životem a mumifikací mladého faraona. Navzdory technologickému pokroku a archeologickému výzkumu zůstává přesný osud Tutanchamonova srdce neznámý.

Zdroje: www.livescience.com, eu.usatoday.com, www.dailymail.co.uk