Železo použité při výrobě dýky totiž mohlo pocházet z meteoritu. Ukázala to geochemická analýza publikovaná v časopise Meteoritics and Planetary Science. Ale k tomuto zjištění vedla velice dlouhá cesta. Dýka je v současné době vystavena v Egyptském muzeu v Káhiře.

Historie železa v Egyptě

Až do 6. století před naším letopočtem neexistují žádné egyptské archeologické důkazy o tavení železa. Nejstarší známý pramen o použití železa v Egyptě se datuje přibližně do roku 3400 př. n. l., což odpovídá době, než se Egypt stal jediným státem, kterému vládl faraon.

V době mumifikace krále Tutanchamona přibližně v roce 1323 př. n. l., což odpovídá době bronzové, byla tavba a výroba železa vzácná. Železné předměty se používaly pouze k uměleckým, okrasným, rituálním, dárkovým a obřadním účelům a také k pigmentaci. Proto bylo železo v tomto věku cennější nebo vzácnější než zlato. Železné artefakty byly dávány jako královské dary během období přímo před Tutanchamonovou vládou, tj. za vlády Amenhotepa.

Dýka se lišila od ostatních předmětů

Samotná dýka byla nalezena, tak jako většina relikvií souvisejících s tímto faraonem, v Tutanchamonově hrobce, jíž objevil archeolog Howard Carter. Vzhledem k tomu, že složení a homogenita čepele je velice podobná složení a homogenitě meteoritu, je více než zřejmé, že materiál pro čepel pochází z meteoritického přistání. Potvrzuje to složení materiálu s vysokým obsahem niklu a stopami kobaltu. Kromě dýky byly v hrobce nalezeny i nejcennější zlatá posmrtná masky faraona, sošky, amulety, šperky a ještě jedna dýka – ta byla ale také ze zlata. Na dokument o tajemné dýce se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kromě nich zde bylo objeveno devatenáct železných předmětů, včetně sady čepelí, které se zdají být velmi podobné těm používaným při egyptském obřadu otevírání úst (rituál prováděný ve prospěch zesnulého, aby umožnil posmrtný život). Tyto čepele jsou také spojovány s materiálem z meteoritu. Všechny ostatní předměty však byly vyrobeny poměrně hrubými metodami s výjimkou čepele dýky, která je jednoznačně vyrobena odborně. To naznačuje, že dýka byla do Egypta dovezena pravděpodobně jako královský dar.

Předměty z meteoritu

Fragment meteoritu nalezený v roce 2000 na plošině Mersa Matruh podle analýzy vykazoval totožné složení jako materiál dýky. Novou analýzu provedli vědci z milánské polytechniky pomocí rentgenové fluorescenční spektrometrie (XRF). Meteority byly v dávných kulturách považovány za poselství bohů a jednalo se tak o mimořádně ceněný materiál. Kromě dýky se ukázalo, že i nalezený achátový amulet okřídleného skarabea nalezený na Tutanchamonově prsním štítu vznikl podle vědců tavením při dopadu meteoritu. V úvahu přicházejí meteority nalezené v okruhu zhruba 2 tisíc kilometrů v okolí Rudého moře. Z 20 nalezených vzorků identifikovali vědci pravděpodobný zdroj materiálu použitého pro výrobu dýky. V průběhu dalších archeologických výzkumů se ukázalo, že díky rentgenové fluorescenční spektrometrii lze odhalit meteorický původ ve více předmětech. Byly nalezeny různé kovové korálky a drahé kameny jako součást artefaktů i na jiných místech v okolí Káhiry.

Rentgenová fluorescenční spektrometrie se objevila na počátku 20. století a jejím principem je interakce rentgenového záření se vzorkem.

Zdroje:

medium.com, en.wikipedia.org medium.com