Tutanchamon byl po své smrti zapomenut, jeho hrobka byla brzy po pohřbu vykradena a k jejímu objevení vedly podivné události.

S objevem Tutanchamonovy hrobky to bylo jinak

Pohřbívat panovníky s bohatými poklady v naději, že to pomůže zajistit věčný život, se často míjelo účinkem. Během tří tisíciletí vládlo Egyptu více než 300 králů, ale ať už byla jejich pyramida jakkoli vysoká a hrobka uložená v jakékoliv hloubce, šikovní zloději si cestu vždycky našli. A večný život to nakonec zajistilo jen jim.

Téměř všechny hrobky postavené pro krále a šlechtice starého Egypta tak byly úspěšně vykradeny.

Hlavním úkolem hrobky neboli "domu věčnosti" bylo přechovávat faraonovo tělo pro jeho věčný život. Mumie zabalené do jemného plátna, zlatých šperků a amuletů byly chráněny v kamenných sarkofázích. Ty vážily desítky tun. Zloději, které zajímal jen poklad a rychlé zbohatnutí, však mumii v lepším případě roztrhali na kusy, v horším jednoduše spálili, aby se rychleji dostali k jejímu zlatému bohatství.

Touha po bohatství byla hlavním motivem také u Howarda Cartera. Tento amatérský hledač pokladů, jak uvádí učebnice dějepisu, objevil hrobku jednoho z nejmocnějších vládců Egypta roku 1922. Jeho 15 let trvající usilovná práce tak byla konečně úspěšně dokonána. S realitou má tato teze však pramálo společného.

Skutečnou pravdu prozradil prsten

Pravda je taková, že Carter sice našel hrobku faraona, ale poněkud dříve. Bylo to již v roce 1913. Podporován dlouhá léta lordem Carnarvonem, jež jeho hledání sponzoroval, se oba muži rozhodli, že nález udrží v tajnosti. Důvod byl prostý. I jim se zachtělo faraonova bohatství. Svůj poklad se rozhodli zpeněžit.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vyvézt jakékoliv cennosti z Egypta nebylo těžké. Egypt se totiž od roku 1914 nacházel pod nadvládou Británie. Nikdo tak příliš nehlídal, zda je egyptské kulturní bohatství tam, kde skutečně má.

Když se však po osmi letech Egypt vrátil Egypťanům, začalo se řešit, jak přesně probíhaly veškeré archeologické práce. A Carterovi s Carnarvonem začalo pomalu ale jistě téci do bot. Aby se oba muži vyhnuli spravedlnosti, vymysleli plán.

Předpokládá se, že hrobku, kterou důmyslně vykradli, připravili až o 80% veškerého bohatstvi, znovu zazdili, omítli a dokonce vykopali novou přístupovou cestu. Pak velkolepě oznámili svůj objev.

Když však lord Carnarvon roku 1923 zemřel, zůstal v jeho pozůstalosti také prsten se jménem Tutanchamona. Tím se však Carnarvon chlubil dávno předtím, než byla hrobka oficiálně objevena. Prsten tak prozradil skutečnou pravdu.

Zdroje:

www.history.com

en.wikipedia.org

www.forbes.com