Badatel UFO Scott Waring věří, že nejchladnější kontinent na Zemi byl kdysi domovem mimozemské civilizace. Důkazy hledá neúnavně již několik let pomocí svého počítače a aplikace Google Earth.

Jednoho dne mu přálo štěstí. Na souřadnicích 72°11'22.63"S a 2°31'56.81"E narazil na obrovskou horu, částečně pokrytou sněhem a ledem. Z výšky vypadala jako tvář Ježíše Krista.

Tvář Ježíše na Antarktidě

Waring je přesvědčený, že kopec nevytvořila Matka příroda, ale návštěvníci z vesmíru. „Je zde jasně vidět linie hlavy a vlasů. Vystupující skála tvoří vousy a rysy tváře. Je to důkaz, že Ježíš byl mimozemšťanem, který přišel na Zemi vštípit morálku a pravidla,” tvrdí badatel.

O původu Spasitele prý hovoří samotná Bible. „Vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle člověka, ponížil se a byl poslušný,” píše se v knize Filipským 2:5-11. „Už nejstarší křesťané věřili, že syn Boží sestoupil z nebes, a poté se znovu vznesl ke hvězdám,” tvrdí historik a spisovatel Richard Carrier. Svou základu prý mohl mít právě na Antarktidě. 

Konvenční odborníci si však ťukají na čelo. I když je mrazivá krajina tajemným a fascinujícím místem, neexistují žádné věrohodné vědecké důkazy, které by naznačovaly její spojení s UFO nebo mimozemskou aktivitou.

Fantazii se meze nekladou

Ježíšova tvář vystupující z hory je tak s největší pravděpodobností produktem pareidolie, psychologického jevu, při němž náš mozek hledá vzorce a dává smysl světu kolem nás tím, že dovytváří vnímání neurčitých nebo nezřetelných podnětů.

Zdroj: Youtube

Typickým příkladem je rozpoznávání tváří či zvířat ve tvaru oblaků na skalních útvarech a odlitcích olova. Existují také akustické pareidolie, při nichž jsou zvuku přisouzena citoslovce.

www.ufosightingsdaily.com, www.bible.com, www.bibleinterp.arizona.edu, www.coasttocoastam.com, www.cs.wikipedia.org