Lebka ženy byla nalezena roku 1881 v jeskyni Mladeč na území České republiky. Tehdy však byla identifikována jako muž, až později se ukázalo, že jde o ženu.

Vědci zrekonstruovali 30 tisíc let starou tvář ženy

Již v době, kdy byla lebka ženy nalezena, se však vědělo, že je stará několik desítek tisíc let.

Takzvaná lebka z Mladeče, která byla před více než 140 lety chybně identifikována, ve skutečnosti patřila sedmnáctileté ženě, která žila v aurignacienu, období svrchního paleolitu. Tedy zhruba před 43 000 až 26 000 lety.

Týmu vědců se tak podařilo kategorizovat pohlaví jednoho z nejstarších Homo sapiens, jaký byl kdy v Evropě objeven.

Brazilský grafik Cicero Moraes, který je také jedním ze spoluautorů studie, vysvětlil, že při individuální analýze lebky ukazovaly všechny rysy nejprve na samce. Když však pozdější studie porovnaly lebku s jinými lebkami nalezenými na tomto místě, důkazy mluvily jasně. Nalezená lebka jednoznačně patří ženě. Té se vědci nakonec rozhodli vrátit podobu.

Moraes a spoluautoři Jiří Šindelář, geodet z místní geodetické firmy GEO-CZ, a Karel Drbal, zástupce ředitele Správy jeskyní ČR, použili CT k optimálnímu vytvoření digitalizované aproximace lebky. K té použili data získaná během archeologických vykopávek z 19. století.

Připadá vám krásná?

Jelikož nalezené lebce chyběla spodní čelist, obrátil se Moraes na již dostupné informace o současných lidských čelistech. Následně to pomohlo vyplnit všechny mezery, které by bránily celkové rekonstrukci obličeje ženy.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

"Museli jsme rekonstruovat lebku a... použili jsme statistické údaje o průměrech a projekcích získané z asi 200 CT skenů moderních lidí a z archeologických vykopávek patřících různým skupinám obyvatel, včetně Evropanů, Afričanů a Asiatů," uvedli vědci. A dodali: "To nám umožnilo promítnout chybějící oblasti obličeje".

Po vytvoření komplexního digitálního skenu lebky pak použili řadu značek tloušťky měkkých tkání, které byly rozmístěny po celé lebce.

Nejprve neutrální tvář ženy předložili odborníkům. Ti následně vygenerovali barvu tváře spolu ochlupením a vlasy. Zrekonstruovaná tvář této paleolitické ženy je v konečném výsledku reálným otiskem starým desetitisíce let a nutno dodat, že je skutečně krásná.

Zdroje:

www.livescience.com

www.coasttocoastam.com

www.thearchaeologist.org