www.dailysabah.com, www.belfastlive.co.uk

První anglické vydání Nostradamových proroctví vyšlo v Londýně v nakladatelství Thomas Ratcliffe and Nathaniel v roce 1672. Předpovědi nedodržují chronologickou návaznost a byly napsány kombinací francouzštiny, řečtiny, latiny a okcitánštiny. Navíc jsou některá proroctví
zašifrovaná, obsahují přesmyčky a mytologické a astrologické odkazy ve zvláštním, patrně prorokově vlastním jazyce.

Ukradený rukopis

Rukopis ze 16. století má zhruba 500 stran. Byl ukraden z knihovny v Římě, převezen do Francie, kde byl prodán na bleším trhu a poté se dostal do Německa, kde se opět někdo pokusil jej dát do dražby v Německu. Latinský rukopis byl pohřešován nejméně 15 let, zřejmě od roku 2007.

Poté, co aukční síň v německém Stuttgartu dala knihu do dražby, italské týmy pro ochranu kulturního dědictví rukopis vypátraly, obrátily se na německé úřady a požádaly o navrácení artefaktu. Prodej knihy, která měla být vydražena za 12 tisíc eur, byl zastaven.

Po staletí tuto sbírku záhadných předpovědí studovali, vykládali a diskutovali o ní učenci, historici a nadšenci do nadpřirozena. Nedávno se rukopis po mnoha letech v držení soukromého sběratele vrátil do svého domova ve Francouzské národní knihovně a přinesl s sebou obnovený zájem o Nostradamův život a dílo.

Na znovu nalezený rukopis se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jiná verze osudu proroctví
Existuje však i verze, že byl po mnoho let Nostradamův rukopis v držení soukromého sběratele, který jej získal v aukci v roce 1999. Sběratel, který si přál zůstat v anonymitě, rukopis dlouhá léta uchovával v soukromé sbírce a veřejnost se s ním setkávala jen zřídka. V roce 2017 se však sběratel rozhodl rukopis prodat a za více než čtyři miliony eur jej získala Francouzská národní knihovna.

Návrat Nostradamova rukopisu proroctví do Francouzské národní knihovny byl důvodem k oslavám mezi vědci a nadšenci Nostradamova díla. Rukopis je nyní k dispozici veřejnosti k nahlédnutí i studiu a již nyní vyvolal velký zájem a vzrušení.

Nostradamova čtyřverší

Nostradamus byl francouzský astrolog, lékař a věštec 16. století, který je známý především díky své knize proroctví Les Propheties. První vydání vyšlo v roce 1555 v nakladatelství Mace Bonhomme a obsahuje více než 900 čtyřverší, která údajně předpovídají budoucí události. Nostradamovy předpovědi se týkají široké škály témat, včetně válek, přírodních katastrof a politických převratů, ostatně každý rok vás informujeme o mistrových proroctvích.

Navzdory skutečnosti, že mnoho jeho proroctví je nejasných a otevřených výkladu, jeho dílo mělo trvalý vliv na populární kulturu a nepřestává lidi fascinovat po celá staletí. Rukopis Nostradamových proroctví vytvořil sám věštec a obsahuje mnoho stejných čtyřverší, která se objevují v Les Propheties.

Součástí rukopisu jsou však kromě Proroctví i další spisy, například dopisy a horoskopy, které poskytují další vhled do Nostradamova života a díla. Rukopis je již mnoho let předmětem sporů a diskusí, neboť někteří lidé věří, že obsahuje tajemství a proroctví, která dosud nebyla plně pochopena.

Objevené novinky vědce překvapily

Jedním z nejvýznamnějších aspektů navrácení rukopisu je skutečnost, že poskytuje nový pohled na Nostradamův život a dílo. Rukopis obsahuje mnoho dosud neznámých písemností, jako jsou dopisy a horoskopy, které vrhají světlo na Nostradamův osobní i profesní život. Tyto spisy také umožňují lépe pochopit kontext, v němž Nostradamus tvořil svá proroctví, a mohou pomoci objasnit některé nejasnější pasáže jeho díla. Návrat rukopisu Nostradamových proroctví tak poskytuje vědcům příležitost znovu prozkoumat a interpretovat Nostradamovo dílo.

Jsou zde totiž nová čtyřverší, která se v Les Propheties nenacházejí, stejně jako poznámky a komentáře, které mohou pomoci objasnit některé obtížnější pasáže Nostradamova díla. Navíc by rukopis mohl být i vodítkem k významu některých Nostradamových záhadnějších předpovědí.