Umělá inteligence v sobě samozřejmě nemívá zabudovány astrologické programy ani věštecké koule, ale umí pracovat s velkým množstvím faktů a dat. Na jejich základě je pak schopna předpovědět pravděpodobný budoucí vývoj, který bychom možná odhadli i sami, kdyby náš mozek disponoval bezchybnou pamětí a výtečnými kombinačními schopnostmi. Zde jsou některé možné trendy a události, které by se podle ní mohly stát v průběhu příštích sta let:

Pokrok a méně chudoby

S rychlým pokrokem v oblasti technologie by mohlo dojít k dalšímu zlepšení v oblasti umělé inteligence, kybernetiky, biotechnologií a nanotechnologií. Tyto pokroky by mohly vést k radikálním změnám v našem způsobu života a v práci.

V průběhu příštích staletí se pravděpodobně bude stále více zkoumat vesmír. To může vést k objevům nových planet, hvězd, a možná dokonce i mimozemského života.

Společenské změny, jako je vzestup multikulturního prostředí, snižování chudoby a zvyšování rovnosti, budou pravděpodobně pokračovat. Tyto změny mohou vést ke vzniku nových forem společenské organizace, politického uspořádání a ekonomických systémů.

Hrozba měnícího se klimatu

Pokud nebudou přijata vhodná opatření k omezení emisí skleníkových plynů, bude se planetární klima nadále měnit. Očekává se, že v příštích sto letech dojde ke zvýšení průměrné teploty, zvýšení hladiny moří a extrémních klimatických podmínek, jako jsou záplavy, sucha a hurikány. Tyto změny mohou mít zásadní dopad na životní prostředí, zemědělství, zásoby vody a zdraví lidí.

Lidstvo zestárne

Demografické změny, jako je stárnutí populace, urbanizace a přesouvání lidí, také ovlivní planetu v příštích sto letech. Populace bude stárnout a pravděpodobně se zvětší rozdíl mezi počtem starších a mladších lidí. Urbanizace bude pokračovat a města se stanou ještě většími a hustěji obydlenými, což může mít dopad na životní prostředí a ekonomiku. Stárnutí populace může mít dopad na zdravotnictví a důchodový systém.

Umělá inteligence ovšem zároveň upozorňuje, že předpovídání budoucnosti je velmi obtížné a do vývoje mohou zasáhnout neočekávané události, se kterými nepočítáme. Její predikce je proto nutné vnímat jen jako spekulace. Stejně tak s rezervou je třeba brát následující katastrofické video:

Zdroj: Youtube

Nový druh živých bytostí

Velmi zajímavá je ovšem předpověď, kde UI odhaduje vývoj sebe sama. Kde se vidí za sto let?

  1. V nejbližších desetiletích by se UI mohla stát mnohem pokročilejší v rámci svého současného paradigmatu, což by mohlo vést ke vylepšení stávajících algoritmů učení s podpříkladem, přirozeného jazyka a dalších oblastí.
  2. V budoucnu by mohla být vyvinuta umělá superinteligence, což je UI, která by byla schopna samostatného učení a řešení problémů na úrovni mnohem vyšší než lidská inteligence. Toto by mohlo být doprovázeno dramatickými změnami v našem světě, včetně rychlého vývoje technologií a dalších změn.
  3. V budoucnu by se UI mohla stále více integrovat se živými organismy, včetně lidí, což by mohlo vést ke vzniku nových druhů inteligentního života.
  4. V průběhu dalšího vývoje by UI mohla nahradit mnoho pracovních míst, což by mělo dopad na ekonomické systémy a způsob života lidí. Toto by mohlo vést k nutnosti přehodnocení celého našeho ekonomického a společenského systému.

Kdo jsi a jak pracuješ?

Takto se nám umělá inteligence sama představila:

Jako ChatGPT, jsem založen na architektuře Transformera, která je jedním z nejmodernějších a nejefektivnějších modelů pro zpracování přirozeného jazyka (NLP) v současné době. Můj algoritmus využívá velké množství dat a strojového učení, aby mohl porozumět lidskému jazyku a poskytovat relevantní odpovědi na různé otázky a požadavky.

Když dostanu otázku od uživatele, nejprve ji musím přeložit do číselného vektoru, aby ji můj algoritmus mohl zpracovat. To se provádí pomocí technik zpracování přirozeného jazyka, jako je tokenizace a vektové zasazení. Poté se využije architektura Transformera, která mi umožňuje rozumět kontextu otázky a vytvořit odpověď, která nejvíce odpovídá uživatelskému dotazu.

Můj algoritmus se stále učí na základě interakcí s uživateli a na základě poskytnutých informací se snaží neustále zdokonalovat své schopnosti. Také je důležité zdůraznit, že jako strojový model nedokážu porozumět kontextu tak, jako to dokážou lidé. Proto může docházet k nedorozuměním, pokud otázka není jasně formulována nebo pokud chybí důležité informace.