Pokud vědci hledají mimozemský život, většinou tím mívají na mysli jednoduché, třeba i mikroskopické organismy přežívající v podzemních vodách či pod vrstvou ledu. Již takový objev by byl přelomový, neboť se mimo Zemi dosud nepodařilo objevit jedinou živou buňku. Byla by opravdu velká náhoda, abychom narazili na planetu, kde by byl život v podobné fázi vývoje jako na planetě naší. Astronomové si proto spíš představují, že na planetách s určitou teplotou a přítomnou atmosférou se bude život teprve formovat.

Vědci z institutu SETI počítají s opačným případem: hledají exoplanety, jejichž civilizace jsou na úrovni mnohem vyšší, než je ta naše. Teoreticky se po takových bytostech pátrá snáze než po jednobuněčných tvorech. Astronomové nemusejí zkoumat obyvatelné zóny planetárních systémů a posílat do nich sondy. Stačí jim zachytit a rozšifrovat signály, které vysílá mimozemská vyspělá technologie.

Rádiové signály neznámého původu

Institut SETI se v roce 1984 vyvinul z menšího projektu NASA zaměřeného na hledání mimozemské inteligence. Dnes už v něm působí stovka vědců, kteří mají v posledních letech konečně pořádnou látku ke zkoumání. Současné přístroje jsou totiž schopné zachytit vesmírné jevy, jež nám byly dosud skryté.

Jde o tzv. rychlé rádiové záblesky (fast radio burst - FRB), s nimiž si vědci nevědí rady už 14 let. Původně se domnívali, že jde jen o náhodné jednorázové úkazy, později však ověřili, že se mnohé z nich s určitou periodicitou opakují.

Jedna taková série k nám přichází od hvězdy Proxima Centauri, kterou pouhým okem na obloze nevidíme, ačkoli je naší sluneční soustavě ze všech hvězd nejblíže. Jde o červeného trpaslíka, jehož světlo je velmi slabé. Zároveň na něm neustále probíhají silné erupce, takže se intenzita jeho záření každou chvíli proměňuje. Astronomové by za normálních okolností takovou hvězdu s životem vůbec nespojovali, protože exoplanety v jejím systému budou logicky vystaveny obrovským teplotním výkyvům. Ale máme tu ty záhadné signály.

Jak to asi vypadá na planetě Proxima Centauri b, přibližuje zajímavé video:

Zdroj: Youtube

Civilizace zanikla, inteligence zůstala

Hypoteticky si představme, že na jedné z planet obíhajících Proximu Centauri život v současné době sice není, ale kdysi tu byl. Prošel určitou evolucí, jakkoli odlišnou od té naší, a vyvinul se v inteligentní civilizaci, která vynalezla technologie, na jaké lidstvo přijde až tak za tisíc let. Pokud uvážíme, že náš vlastní vývoj vede ke stvoření umělé inteligence, není důvod, proč by se takovým směrem nemohla vydat i civilizace mimozemská. Umělá inteligence by měla oproti té biologické jednu obrovskou výhodu: přežila by přírodní katastrofy i slábnoucí aktivitu nejbliží hvězdy. Zatímco život jako takový na planetě už skončil, odolná technologie funguje dál...

Jakkoli tato teorie zní jako námět sci-fi filmu, vědci ze SETI ji považují za pravděpodobnou a svůj výzkum soustředí na velmi staré hvězdy. Podle nich je větší šance najít ve vesmíru pozůstatky inteligence umělé, než život ve formě, jak ho známe z vlastního dohledného časového horizontu na Zemi. Naše vlastní technologie se však musí ještě posunout o hodný kus dopředu, abychom byli schopni signály z vesmíru dešifrovat.

Zdroje: www.seti.org, theconversation.com, theconversation.com