Tyto záhadné rádiové signály, které jsou často mimo dosah astronomů, mohou souviset se vzdálenými hvězdami nebo černými dírami, nebo dokonce pocházet z výtvoru vyspělé civilizace. Výzkumný institut SETI tuto strhující možnost zkoumá.

Exoplanety s potenciálně vyspělou společností

Tradičně se pátrání po mimozemském životě zaměřuje na mikrobiální organismy nebo základní formy, nové signály však naznačují existenci civilizace, která se vyvinula daleko za hranicemi té naší. Spíše než na hledání jednoduchého života se výzkumníci SETI zaměřují na exoplanety s potenciálně vyspělou společností. Jejich přístup zahrnuje dešifrování signálů vysoce rozvinuté mimozemské technologie.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Detekce mimozemských signálů se opakují

Cesta Institutu SETI začala v roce 1984 jako projekt NASA a rozvinula se do specializovaného týmu vědců. Nedávné pokroky vedly k detekci rychlých rádiových záblesků (FRB), matoucích jevů, s nimiž se vědci potýkali více než deset let. Tyto opakující se signály vykazují vzorce, které zpochybňují konvenční vysvětlení.

Jedna sekvence signálů byla vystopována k Proximě Centauri, červenému trpaslíku, který se nachází blízko sluneční soustavy Země. Navzdory svému slabému světlu a intenzivním erupcím hvězda produkovala tyto matoucí signály, které jsou v rozporu s konvenčními očekáváními ohledně možnosti vzniku života.

Je nutné dodržovat postupy a pravidla

Výzkum SETI podněcuje představivost o civilizacích mnohem vyspělejších, než je ta naše. Jak naznačuje profesor Martin Rees z Cambridgeské univerzity, tyto vyspělé bytosti mohly využívat umělou inteligenci, což jim umožnilo překonat přírodní omezení a přežít kataklyzmatické události.

Objev je sice strhující, ale zároveň představuje výzvu. Zajištění věrohodné detekce signálu, potvrzení jeho původu a zvládnutí reakcí veřejnosti jsou složité úkoly. Deklarace zásad SETI popisuje protokol pro takové případy a klade důraz na ověření, globální oznámení a mezinárodní spolupráci před zahájením jakékoli komunikace.

Jsme zde sami?

Potenciální společenský dopad prokázání mimozemské inteligence je obrovský. Potvrzení existence vyspělých civilizací by znamenalo převrat v našem chápání možností života ve vesmíru. Protože však vědci postupují opatrně, konečný výsledek tohoto kosmického odhalení zůstává nejistý.

V tomto věku vědeckých zázraků nás snaha lidstva o poznání žene dál do tajemných oblastí vesmíru a otevírá nám dveře k úžasnému potenciálu mimozemské inteligence.

Zdroje: theconversation.com, theconversation.com, www.seti.org