Tyto tajemné umělé ostrovy vytvořili lidé už v době železné. Byly místem hříchu

Elena Velímská | 10. 10. 2022

Britské ostrovy jsou obklopeny pravěkými umělými ostrovy či poloostrovy zvanými crannog. Archeologové nyní zjistili, že to nebyly jen osady, jak se do nedávna předpokládalo, ale i místa kde bohatí pořádali hostiny, aby dali najevo své bohatství a moc. Badatelé se o své poznatky podělili s veřejností koncem září 2022.

Starověká sídliště na vodě

V období od roku zhruba 6 000 př. n. l. až do 16. st. n. l. si ve Skotsku, Irsku, Walesu a na ostrově Man tehdejší obyvatelé budovali crannogy. Některé jsou dokonce starší než Stonehenge. „Crannog (výsl. krenig/krenidž) je umělý ostrov v jezeře, mokřadu nebo ústí řeky,“ vysvětlil A. Brown z UiT Arctic University of Norway v odborném článku o výzkumu crannogů, který spolu s kolegy zveřejnili v časopise Antiquity (cambridge.org). Byly budovány na mělkých útesech či vyvýšeninách na dně vodních ploch z dostupných materiálů, dřeva, rašeliny, kamenů. Byly kruhového tvaru, s průměrem do třiceti metrů. Život jejich obyvatel byl pro archeology vždy určitou záhadou kvůli nedostatku „studijního materiálu“. Objekty v mokřadech se zkoumají hůře než ty na souši, takže nový výzkum je poměrně významný a díky podvodní archeologii a novým technologiím přinesl překvapivá zjištění.

Jakým způsobem vznikají ostrovy? Podívejte se na fascinující zrození v oceánu
Cestování

Jakým způsobem vznikají ostrovy? Podívejte se na fascinující zrození v oceánu

Zdroj: Youtube

Výzkumy překvapily

Nejdříve ke stáří crannogů. Až do roku 2019 měli badatelé obecně za to, že se stavěly v době železné (800 př. n. l. - 43 př. n. l.). Nyní je zcela zřejmé, že ty nejstarší jsou až o 3 000 let starší, spadají do neolitu, jak naznačuje ve vodě nalezená keramika stará 6 000 let. Brownův tým zkoumal skotský crannog z doby 500 l. př. n. l. – 10. n. l. a dva v Irsku z období 650 až 1300 n. l. Při výzkumu byla použita analýza sedimentární starověké DNA (sedaDNA), která poodhalila i život a chování obyvatel těchto kruhových ostrůvků. Rozbor sedaDNA pomohl určit rostliny a živočichy. Ví se tedy, že se na těchto ostrůvcích pěstovalo obilí, ale i neobvyklé rostliny, jako jedovatá kapradina. Výzkumníci soudí, že se používala jako podestýlka nebo krytina střechy. Nalezeny byly úlomky kostí chovných zvířat jako krav, prasat, ovcí a koz. Od pravěku bylo okolí umělých ostrovů místem obchodu a setkávání lidí. Další analýzy sedimentů ale naznačily, že se na ostrůvcích pořádaly obřady, společenská setkání a oslavy „vysokého statusu“, jak Brown a jeho kolegové předpokládají.

Zdroj: Youtube

Vítejte na crannogu

Dle všech nálezů a analýz pak Brownův tým dospěl k závěru, že crannogy byly v době železné (8. st. př. n. l. – 1. st. n. l.) využívány jako zemědělské usedlosti. Ač je pro archeology často obtížné určit konkrétní lidskou činnost, artefakty, keramika a úlomky kostí ukazují, že se tato místa vyvinula v místa shromažďování privilegovaných vrstev. Od středověku (5.-16. st.) se tu pořádaly honosné večírky pro smetánku, kde bohatí a slavní okázale předváděli svou moc, postavení a bohatství, pravděpodobně i sexuální rituály sloužící k uctění bohů. Důvod proč byly crannogy opuštěny a přestaly se stavět, není znám. Vědci nenašli žádnou lidskou DNA, ani třeba ostatky lidí v bažinách. Dle Browna byly tyto ostrovy „do značné míry místem pro živé.“ Vědci v tomto výzkumu pokračují. Dá se předpokládat, že tato nová zjištění nejsou ta poslední.

Adamův kalendář, záhada starší než Stonehenge. Funguje skvěle, vědci neví proč
Cestování

Adamův kalendář, záhada starší než Stonehenge. Funguje skvěle, vědci neví proč

Zdroje: www.livescience.com, allthatsinteresting.com, www.ancient-origins.net

Tagy analýza Britské ostrovy Cambridge Irsko Mana ostrůvek Skotsko Stonehenge výzkum Wales